สำหรับใครที่ติดหนี้เครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์จากธนาคาร แต่อยากยื่นขอ สินเชื่อ เพื่อนำเงินก้อนไปหมุนนั้น เรามีข้อมูล และแหล่งขอสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566

รวมสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้หลายคนมีปัญหาในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน จึงต้องใช้ บัตรเครดิต เพื่อหมุนเวียนค่าใช้จ่าย แต่หากเรามีไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีพอ อาจทำให้เรามีประวัติการเงินที่ไม่ดี จนติดหนี้บัตรเครดิตบูโรได้ (Credit Bureau) ได้ สำหรับใครที่ติดหนี้เครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์จากธนาคาร แต่อยากยื่นขอ สินเชื่อ เพื่อนำเงินก้อนไปหมุนนั้น เรามีข้อมูล และแหล่งขอสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566 มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กัน เครดิตบูโร คืออะไร? เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรายงานเครดิต เป็นองค์กรที่รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและเครดิตเกี่ยวกับบุคคล ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลกลางที่เกี่ยวข้องกับประวัติการยืมและการชำระคืนของบุคคล บัญชีเครดิต และประวัติการชำระเงิน โดยสำนักงานเครดิตจะรวบรวมข้อมูลนี้จากแหล่งต่าง เพื่อดูว่าผู้กู้เคยขอสินเชื่อจากไหนบ้าง หรือมีทรัพย์สินส่วนไหนที่กำลังผ่อนอยู่หรือเปล่า โดยเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเครดิตบูโร ก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อ เพราะถ้าหากเราขอสินเชื่อ โดยที่ไม่ได้วางแผน อาจทำให้เราเสี่ยงต่อการติดแบล็กลิสต์ ติดเครดิตบูโร ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความน่าเชื่อถือในอนาคตได้ สาเหตุที่ทำให้เรา ติดหนี้เครดิตบูโร สำหรับผู้ที่ติดหนี้เครดิตบูโร (Credit Bureau Debt) เกิดจากการที่ผู้กู้นั้น มีการกู้ยืมเงินเกินรายได้ที่ความสามารถในการชำระหนี้ จนทำให้มียอดค้างชำระหนี้กับบัตรเครดิตหรือธนาคารเป็นระยะเวลานาน จนเลยช่วงเวลาที่กำหนด สถาบันการเงินหรือธนาคารจะมีการตัดสินว่าผู้กู้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ จนทำให้ผู้กู้ติดแบล็กลิสต์ (Backlist) หรือหนี้เครดิตบูโรได้ สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเองติดหนี้เครดิตบูโร …

รวมสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566 Read More »