เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งวันจะพาไปหาคำตอบ พร้อมเผยถึงคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่

เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ผู้สูงอายุ คืออะไร คัดเลือกยังไง และเอกสารที่ต้องใช้

เมื่อถึงวัยเกษียณ สิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันมาตลอดอาจจะไม่ใช่ภาพอย่างที่คิดเพราะตลอดชีวิตที่ทำงานมาอยู่ ๆ ต้องหยุดทำงาน ยิ่งไม่มีเงินก้อนหลังเกษียณก็ยิ่งไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดี รายได้ก็ไม่มีกลายเป็นความเครียดเข้ามาแทน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับ เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งวันจะพาไปหาคำตอบ พร้อมเผยถึงคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ผู้สูงอายุ คืออะไร มีที่มาอย่างไร? เริ่มต้นกันที่ความเป็นมาของโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือที่เราเรียกกันย่อ ๆ ว่า พม. ที่เล็งเห็นความสำคัญของคนสูงอายุ วัยเกษียณต่าง ๆ ให้มีเงินทุนในการนำไปประกอบอาชีพจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถกู้ยืมเงินผ่านกองทุนผู้สูงอายุโดยให้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย แต่ถ้าหากมีการรวมกลุ่ม และยื่นกู้เป็นรายกลุ่มจะได้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีข้อกำหนดของผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องชำระคืนเป็นรายงวดไม่เกิน 3 ปีโดยปราศจากดอกเบี้ยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าวมาเป็นทุน หรือเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้ผู้สูงอายุ หรือนำไปทดแทนหนี้นอกระบบนั่นเอง หลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการคัดเลือก ต่อมาจะขอพูดถึงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ผู้สูงอายุในปี 2023 ว่ามีหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติกำหนดเรื่องอะไรบ้าง …

เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ผู้สูงอายุ คืออะไร คัดเลือกยังไง และเอกสารที่ต้องใช้ Read More »