เคล็ดลับวางแผน จากเงินพอใช้เป็นเงินเหลือใช้ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หากสามารถบริหารให้ดีผลที่ได้ไม่ใช่เพียงการมีรายได้พอสำหรับจ่ายหนี้สิน

เคล็ดลับวางแผน จากเงินพอใช้เป็นเงินเหลือใช้

เคล็ดลับวางแผน จากเงินพอใช้เป็นเงินเหลือใช้ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หากสามารถบริหารให้ดีผลที่ได้ไม่ใช่เพียงการมีรายได้พอสำหรับจ่ายหนี้สินและใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในด้านการเงินในชีวิตจะมีขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสามารถบริหารการเงินให้ปลอดหนี้สิน มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่ขัดสนและมีเหลือสำหรับการออมและลงทุนเพื่ออนาคตด้วย ทว่าหลาย ๆ คนยังคงไม่ผ่านแม้แต่ขั้นแรกของการหาเงินชำระหนี้ต่าง ๆ ในแต่ละวัน จึงต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เริ่มแก้ที่ต้นเหตุทีละเปาะแล้วจึงจะสามารถปลดหนี้และตั้งตัวได้ เคล็ดลับวางแผนการเงินจากติดลบเป็นศูนย์และเป็นบวก วิเคราะห์ที่มาของรายจ่ายหรือหนี้ สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ ต้องหันมาจริงจังกับรายละเอียดหนี้ที่มีและรายจ่ายต่าง ๆ กันก่อนว่า ในการบริหารเงินส่วนตัวและครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่ มีหนี้ก้อนใดจากทางใดบ้าง และมีรายจ่ายประจำ รายจ่ายปลีกย่อยอะไรบ้าง เริ่มจากหนี้ มีอยู่ 2 ชนิดก็คือ หนี้ที่จำเป็นในชีวิตและหนี้ที่ฟุ่มเฟือย หนี้ที่จำเป็นในชีวิตก็ได้แก่หนี้ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจริง ๆ เช่นการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย รถยนต์ ค่าทุนการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น หนี้ในส่วนนี้นับว่าไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย ยกเว้นแต่ว่าเป็นหนี้ที่เกินตัว เช่นกู้เงินซื้อบ้านหลังใหญ่ราคาแพงเกินความเป็นจริงทำให้เกิดภาระการผ่อนสูงเกินจะแบกรับ กู้ซื้อรถยนต์ราคาแพงเกินไปหรือหลายคันเกินไป ในกรณีนี้เราต้องลดทอนและปรับเปลี่ยนถ้าต้องการตั้งตัวให้ได้ไว ๆ อาจจะไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่เล็กลง ราคาถูกลง แต่สวยงามน่าอยู่ไม่แพ้กัน ทำให้ลดเงินผ่อนลงมีเงินมากขึ้นในระยะยาว รถยนต์คันเล็กลง เป็นต้น หนี้ฟุ่มเฟือยสำหรับหนี้ฟุ่มเฟือยก็เช่น การเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ใช้จับจ่ายซื้อของทั่วไปมากจนเกิดดอกเบี้ยมากมาย ทำให้มีเงินจ่ายเฉพาะขั้นต่ำ ถ้าเป็นเข่นนี้ยากที่จะผ่อนหมดแล้วคงไม่สามารถปลดภาระหนี้ได้ง่าย ๆ ไม่มีวันมีเงินเก็บได้ วิธีแก้ไขบริหารใหม่ก็คือ ลดรายจ่ายส่วนไม่จำเป็นลง เช่นการสังสรรค์กับเพื่อน …

เคล็ดลับวางแผน จากเงินพอใช้เป็นเงินเหลือใช้ Read More »