หนี้สินนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หนี้เสีย หนี้ดี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบไหนก็ควรพิจารณาถึงความจำเป็น

หนี้เสียคืออะไร แก้ไขยังไง ก่อนเป็นหนี้ท่วมตัว

ไม่มีใครที่อยากเป็นหนี้ แต่ในบางครั้งเมื่อเงินไม่พอใช้ ก็ต้องยอมสร้างหนี้ขึ้นมา การขอสินเชื่อ หรือ กดเงินสดผ่านบัตรเครดิต จึงกลายเป็นทางออกที่ช่วยเสริมสภาพคล่อง แต่ก็ต้องระวังไว้ว่า ถ้าหากใช้เงินเกินตัวก็อาจจะทำให้เกิดหนี้สินแบบไม่ทันตั้งตัวได้ หนี้สินนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หนี้เสีย หนี้ดี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบไหนก็ควรพิจารณาถึงความจำเป็น อย่าให้หนี้ที่คุณมี สร้างความเดือนร้อนให้คุณได้ในภายหลัง เรามาทำความรู้จักหนี้แต่ละประเภทเพื่อรับมือกับภาระหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ หนี้เสีย คืออะไร หนี้เสีย หรือ NPL (Non-performing Loan) คือหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน หรือไม่ได้ชำระคืนตามข้อกำหนดตกลงกันตามสัญญา หนี้เสียอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ไม่สามารถชำระคืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด การใช้บัตรเครดิตโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชำระเงิน กล่าวคือ “จ่ายไม่ไหว” แน่นอนว่าทำให้กลุ่มคนที่ติดสถานะ NPL หรือมีหนี้เสียนั้น มีเหตุส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง ยึดทรัพย์ เสียเครดิต ติดบัญชีดำของธนาคาร การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธ หรือได้รับสินเชื่อยากขึ้นสำหรับการขอสินเชื่อครั้งต่อ ๆ ไป หนี้ดี คืออะไร ถ้าหนี้เสียคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แน่นอนว่าตรงกันข้ามกับหนี้เสีย หนี้ดี หมายถึงหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการกู้เงินมาเพื่อการประกอบอาชีพ หนี้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำการปล่อยเช่า หรือขายต่อ …

หนี้เสียคืออะไร แก้ไขยังไง ก่อนเป็นหนี้ท่วมตัว Read More »