ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการว่าจะจัดการเงินอย่างไร การจะมีเงินล้านไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ ต้องมีสูตรลับเพาะเงินล้าน การจัดการและวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

4 ขั้น สูตรลับเพาะเงินล้าน

เงิน เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของคนเรา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่แปลกที่ไม่มีวิชา “เงิน” สอนให้แก่เด็กๆในโรงเรียน จะมีก็แต่วิชาการเงินขั้นสูงที่สอนกันในระดับมหาวิทยาลัย เงินทองที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านนั้นไม่ค่อยมีสอน ทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยและไม่ตระหนักในเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการหาเงินและใช้เงิน ใครๆต่างก็อยากจะเป็นเศรษฐีมีเงินล้าน ก็ได้แต่ทำงานได้เงินมา แล้วก็ใช้สอยออกไป สนุกสนาน ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการว่าจะจัดการเงินอย่างไร การจะมีเงินล้านไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ ต้องมีสูตรลับเพาะเงินล้าน การจัดการและวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ สูตรลับเพาะเงินล้าน ขั้นที่ 1 การหาเงิน การหาเงินเป็นขั้นตอนแรกสุดที่เราจะมีเงิน วิธีหาเงินมีหลายวิธี และขึ้นอยู่กับความสามารถ ความรัก ความชอบในการหาเงินนั้น เช่น การค้าขาย การปลูกข้าวปลูกผัก การทำธุรกิจ การรับจ้าง การรับราชการ วิธีเหล่านี้ก็คือการประกอบอาชีพของเรานั่นเอง การหาเงินจะหาได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของคนคนนั้นเอง ที่สำคัญต้องเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ไม่ได้คดโกงใครมา ขั้นที่ 2 การใช้เงิน เมื่อเราหาเงินมาได้แล้ว ก็ต้องนำเงินนั้นมาใช้ดูแลและดำรงชีวิต หลักการใช้จ่ายเบื้องต้นก็คือต้องใช้เงินอย่างรู้คุณค่า จ่ายในราคาที่เหมาะสม ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ้งเฟ้อ และอย่าใช้เกินกว่าที่จะหาได้ เพราะจะทำให้เป็นหนี้ เมื่อเป็นหนี้แล้ว โอกาสที่จะสร้างเงินล้านจะเป็นไปได้ยาก ขั้นที่ 3 การใช้เงินไปหาเงินมาเพิ่ม เงินที่เราหาได้จากการประกอบอาชีพการงาน …

4 ขั้น สูตรลับเพาะเงินล้าน Read More »