เราควรได้จากการจ่ายประกันสังคมในทุก ๆ เดือน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของประกันสังคมมากขึ้น

ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566

นอกจากเงินเดือน และโบนัสจะเป็นเรื่องสำคัญแล้ว อีกเรื่องที่ชาวมนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้าม คือสิทธิที่เราควรได้จากการจ่ายประกันสังคมในทุก ๆ เดือน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของประกันสังคมมากขึ้น ใครที่ยังไม่รู้ว่าประกันสังคม คืออะไร? อ่านความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566 ได้ในบทความนี้ ช่วยให้คุณเข้าใจ และจัดการง่ายขึ้น ประกันสังคม ม33 คืออะไร? ทำไมสำคัญกับมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม มาตรา 33 (Social Security 33) หรือเงินสมทบประกันสังคม ถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำหนดขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่จ่ายประกันสังคมในทุกเดือน โดยเงินก้อนในส่วนนี้ ภาครัฐจะนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดความงอกเงย โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครประกันสังคมออนไลน์ให้แก่พนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในการหักเงินส่วนนี้ ไปจ่ายให้แก่ประกันสังคมด้วย ประกันสังคมหักกี่เปอร์เซ็นต์ 2566? สำหรับ First Jobber หรือพนักงานบางคน อาจจะยังไม่รู้ว่าปกติ ประกันสังคมจะหักจากรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ประกันสังคมม.33 จ่ายกี่บาท? ตามข้อกำหนดของกฎหมาย นายจ้างและผู้ประกันตน จะต้องจ่ายฝ่ายละ 5% ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน …

ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566 Read More »