แต่รู้ไหมว่าประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประกันออมเงิน พร้อมสรุปข้อดีของการออมด้วยประกัน

ประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ

การมีอนาคตทางการเงินที่ดี มักมาจากการมีเงินเก็บ และเงินออมที่มาก ในปัจจุบันกระแสการออมเงิน และทำประกันชีวิต ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนสำรองในยามฉุกเฉินได้ แต่รู้ไหมว่าประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประกันออมเงิน พร้อมสรุปข้อดีของการออมด้วยประกัน เพื่อให้คนที่ต้องการวางแผนการเงิน ทำความเข้าใจ และปรับแผนการเงินให้ดีขึ้น ประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ ประกันออมเงิน (Endowment Insurance) คือ สัญญาการประกันภัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการบริหารเงินออม โดยผู้เอาประกันเงินออมจะสามารถเลือกระยะการชำระเบี้ยประกันได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยข้อดีของการออมเงิน มีดังต่อไปนี้ ให้ความคุ้มครองชีวิต : หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันจะจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ช่วยออมเงิน : ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งเงินเบี้ยประกันส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุนเพื่อสะสมเงินออม ได้ผลตอบแทนสูง : เงินออมที่สะสมไว้จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นำไปลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ นอกจากนี้ ประกันออมเงินยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองชีวิต ให้กับตนเองและครอบครัว ต้องการออมเงินสำหรับการวางแผนในอนาคต และได้ผลตอบแทนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกด้วย เรียกได้มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว …

ประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ Read More »