ประกันชีวิต

ทางเลือกหนึ่งในการออม แทนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งความแตกต่างระหว่างการฝากเงินกับสถาบันการเงิน กับการทำประกันนั้นไม่เหมือนกัน

ฝากเงินธนาคาร หรือ ทำประกันดี ?

เมื่อวันหนึ่งมีเงินก้อนจะทำอย่างไรดีกับเงินก้อนนั้น บางคนเลือกนำไปลงทุนในธุรกิจ ในขณะที่บางคนก็ไม่ถนัดด้านการทำธุรกิจ จึงมองหาการออมโดยมีดอกเบี้ยประจำปี เช่น การฝากเงินแบบประจำ หรือการลงทุนในหุ้นเพื่อให้ออกดอกผล แต่ในปัจจุบัน การออมในรูปแบบประกัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออม แทนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งความแตกต่างระหว่างการฝากเงินกับสถาบันการเงิน กับการทำประกันนั้นไม่เหมือนกัน คืออะไรมาดูกัน ความแตกต่างระหว่างฝากเงินธนาคาร กับ การทำประกันดี การทำประกันชีวิต หากผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยหากผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในช่วงระยะเวลาของสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ถึงแม้ว่า ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กรมธรรม์กำหนดไว้ บริษัทประกันฯ จะทำการจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว ในขณะที่เงินฝากธนาคารนั้น ผู้ฝากเงิน หรือทายาท (หากผู้ฝากเงินเสียชีวิต) จะได้รับจำนวนเงินเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยเท่านั้น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน สามารถฝากเงิน ถอนเงินหรือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่เจ้าของบัญชีต้องการ โดยจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ในขณะที่การทำประกันชีวิต ผู้ทำประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ไม่เช่นนั้นกรมธรรม์ที่ทำไว้จะสิ้นผลบังคับ และหากต้องการยกเลิกสัญญาประกันชีวิต จะไม่ได้รับเงินที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน โดยทั่วไป กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มมีมูลค่าเงินสดเมื่อกรมธรรม์มีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือต้องการยกเลิกสัญญากรมธรรม์ในปีแรก จะไม่ได้รับเงินคืนเลย หรือหากยกเลิกกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์เริ่มมีมูลค่าเงินสดคืนให้ จำนวนเงินที่ได้รับคืนอาจน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้ว ทั้งนี้ ในปีต่อๆ ไปเงินจำนวนนี้จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับคืนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ฝากเงินธนาคาร หรือ …

ฝากเงินธนาคาร หรือ ทำประกันดี ? Read More »

หลายๆ คนกำลังสับสนอยู่คือเรื่องของ "เก็บก่อน ใช้เงินหลัง" หรือ "ใช้เงินก่อน เก็บเงินหลัง" ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการวางแผนการเงินที่ง่ายๆ

ตั้งเป้าหมายเก็บเงินผ่านประกันชีวิต

เมื่อเราพึ่งเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจบการศึกษา การวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรคำนึงถึง แต่เรื่องที่หลายๆ คนกำลังสับสนอยู่คือเรื่องของ “เก็บก่อน ใช้เงินหลัง” หรือ “ใช้เงินก่อน เก็บเงินหลัง” ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการวางแผนการเงินที่ง่ายๆ และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจการเก็บเงินก่อนใช้การเก็บเงินก่อนใช้เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมการเงินของตนเองอย่างแน่นอน หากเรามีนิสัยในการเก็บเงิน จะทำให้เรามีเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงและไม่ต้องกังวลในเรื่องการเงินการใช้เงินก่อนเก็บ ในกรณีที่เรามีรายได้ที่น้อยลง และไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้มากมาย การใช้เงินก่อนเก็บอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยการใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญให้กับชีวิตเรา อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยการใช้เงินในสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ จะช่วยให้เรามีความสุขและควบคู่กับชีวิตในสังคม เลือกวิธีในการเก็บเงินแบบความเสี่ยงต่ำ 1.เก็บเงินสด กับธนาคาร ในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) เป็นบัญชีที่ไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝากถอน บัญชีประเภทนี้มีสภาพคล่องสูงเหมาะสำหรับการออมเงิน และใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น กดเงิน โอนเงิน จ่ายบิลต่างๆ บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account) บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีที่มีการมีกำหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน / 6 เดือน /12 เดือน/ 24 …

ตั้งเป้าหมายเก็บเงินผ่านประกันชีวิต Read More »

Scroll to Top