เงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ครั้งเดียว เงินบำนาญเป็นเงินก้อนเล็กได้ประจำเป็นรายเดือน ปัจจุบันผู้ประกันตนยังไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ

บำเหน็จ บำนาญ เลือกอะไรดี แบบไหนดีกว่าในยุคนี้

เงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ครั้งเดียว เงินบำนาญเป็นเงินก้อนเล็กได้ประจำเป็นรายเดือน ปัจจุบันผู้ประกันตนยังไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ ถ้าเรามีอายุยืนยาว การรับบำนาญก็จะได้เงินชราภาพรวมมากกว่าบำเหน็จ ปัญหาสับสนกวนใจชาวประกันสังคมอย่างหนึ่งก็คือ เงินชราภาพ ที่เราจะได้หลังอายุ 55 ปี จะได้เป็นเงินก้อนเดียวใหญ่ ๆ หรือ ได้เป็นก้อนเล็ก ๆ เป็นรายเดือน วันนี้เราจะชวนคุยเรื่อง บำเหน็จ บำนาญ ของประกันสังคมกัน ว่าใครจะได้เป็นแบบไหน และได้เท่าไหร่ บำเหน็จ บำนาญ ต่างกันยังไง ? บำเหน็จ คือ เงินชราภาพที่ประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว บำนาญ คือ เงินชราภาพที่ประกันสังคมจะจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หลังอายุ 55 ปี จริง ๆ แล้ว การจะรับบำเหน็จหรือบำนาญ เราที่เป็นผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกได้ เพราะว่าประกันสังคมใช้เกณฑ์ระยะเวลาการส่งเงินสมทบเป็นตัวตัดสิน คือ ถ้าส่งเงินสมทบ 1 – 179 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จ ถ้าส่งเงินสมทบ 180 เดือนขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินบำนาญ เป็นเกณฑ์ ณ ตอนนี้ …

บำเหน็จ บำนาญ เลือกอะไรดี แบบไหนดีกว่าในยุคนี้ Read More »