บริหารหนี้

เมื่อเผชิญกับหนี้สินรุมเร้า การบริหารหนี้ให้หมดเร็วที่สุด คือทางออกที่ทำการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้ประวัติการเงินมีความน่าเชื่อถือ พร้อมส่งผลถึงผล

เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว

เมื่อเผชิญกับหนี้สินรุมเร้า การบริหารหนี้ให้หมดเร็วที่สุด คือทางออกที่ทำการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้ประวัติการเงินมีความน่าเชื่อถือ พร้อมส่งผลถึงผลสภาพจิตใจ ร่างกาย และความสุขในชีวิตอีกด้วย เรามีเคล็ดลับในการบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว พร้อมประหยัดค่างวดและดอกเบี้ยได้เกือบครึ่ง พร้อมวางแผนให้เห็นภาพรวมการชำระหนี้ และเริ่มเดินหน้าปลดหนี้ให้เร็วที่สุด เพราะทุกยอดเงินที่ลดลงไปจะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว 1. วิเคราะห์หนี้ และจัดลำดับการชำระหนี้ เริ่มต้นด้วยการลิสต์ข้อมูลรายการหนี้ทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็น ยอดหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระหนี้ วันที่คาดว่าจะชำระได้หมด ให้ลิสต์รายการทั้งหมดทำเป็นตารางเพื่อดูเลยว่าเราเหลือหนี้ทั้งหมดเท่าไร และต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรกว่าจะชำระหมด จากนั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าหนี้ก้อนไหนที่ควรเร่งชำระก่อน ให้เน้นปลดหนี้ทีละรายการเพื่อให้ดอกเบี้ยหมดเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดลำดับการชำระหนี้ดังนี้ ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดให้หมดก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุด เช่น พวกหนี้บัตรเครดิตที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อย ๆ หากเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ ชำระหนี้ที่เหลือน้อยที่สุดให้หมดก่อน เพื่อกำจัดรายการให้เหลือน้อยลง และเหลือที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายการนั้นไปชำระหนี้ก้อนอื่นต่อ 2. ประเมินสินทรัพย์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเริ่มวางแผนการเงิน ขั้นต่อมาคือการดูความสามารถในการชำระหนี้ของเรา ด้วยการรวบรวมรายการสินทรัพย์ทั้งหมดของเรา ทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ การลงทุน หรือเงินสด เพื่อดูว่าเรามีสินทรัพย์ในมือเท่าไร และนำมาหักลบหนี้สินทั้งหมด เพื่อดูว่าถ้าหากเราต้องการใช้สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อยื่นขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ ก็ควรเลือกว่าจะขายทรัพย์สินไหนอะไรก่อนหลัง และจะตัดหนี้ได้มากน้อยอย่างไร รวมถึงทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือนด้วย เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไร …

เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว Read More »

การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศในปัจจุบันไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำ ทำให้หลายคนต้องเลือกที่กู้เงินหรือผ่อน เพื่อเป็นการต่อชีวิต ทั้งนี้ การมีหนี้สินที่มากเกินกว่าจะจัดการได้ อาจส่งผลให้การเงินของคุณกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ ดังนั้น การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ปลดหนี้ ผลที่ตามมานอกจากการเงินมั่นคงแล้ว สุขภาพกายและใจก็ดีขึ้นด้วย เราเลยขอเสนอการบริหาร จัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน เพื่อให้สภาพทางการเงินของคุณมีความคงตัว ส่งเสริมให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะมีด้วยกันดังนี้ แบ่งแยกหนี้รวยกับหนี้จนให้ได้ ต้องรู้ก่อนว่า คำว่า หนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือต้องหลีกเลี่ยง เพราะบางครั้งการสร้างหนี้บางประเภทก็สามารถช่วยสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้ด้วยเช่นกัน หนี้รวย คือ หนี้ที่เกิดจากการนำไปซื้อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามาได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนชำระ เช่น กู้ซื้อคอนโดมิเนียมแล้วสามารถปล่อยเช่า โดยได้รายได้จากผู้เช่ามากกว่าค่าผ่อนคอนโดมิเนียมในแต่ละเดือน รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัทจัดหาผู้เช่า (หากมี) ซึ่งหนี้สินประเภทนี้จะช่วยทำมาหากิน เปรียบเสมือนมีกระแสเงินสดเข้ามาเติมเรื่อย ๆ ตรงกันข้ามกับหนี้จน ที่มักสร้างปัญหาให้ผู้ก่อหนี้เพราะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายจ่าย (เมื่อมีรายได้ต้องนำไปจ่ายหนี้คืน) พูดง่าย ๆ เป็นหนี้ที่เงินไหลออกเพียงอย่างเดียว ไม่มีกระแสเงินสดไหลกลับเข้ามาดังนั้น การแบ่งแยกหนี้สินที่มีอยู่ว่าเป็นหนี้รวยหรือหนี้จน จะทำให้เข้าใจสถานะการเงินของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และถ้าหากมีหนี้จนก็สามารถลำดับความสำคัญของรายได้ที่มีเพื่อนำไปจัดการได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้หนี้จนสร้างปัญหาให้กับชีวิตในวันข้างหน้า วิเคราะห์หนี้ และจัดลำดับการชำระหนี้ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมหนี้ที่มีทั้งหมด อาจรวบรวมเป็นตาราง Excel …

การบริหารจัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน Read More »

การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุด

การบริหารจัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศในปัจจุบันไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำ ทำให้หลายคนต้องเลือกที่กู้เงินหรือผ่อน เพื่อเป็นการต่อชีวิต ทั้งนี้ การมีหนี้สินที่มากเกินกว่าจะจัดการได้ อาจส่งผลให้การเงินของคุณกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ การจัดการหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ปลดหนี้ ผลที่ตามมานอกจากการเงินมั่นคงแล้ว สุขภาพกายและใจก็ดีขึ้นด้วย เราเลยขอเสนอการบริหาร จัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน เพื่อให้สภาพทางการเงินของคุณมีความคงตัว ส่งเสริมให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะมีด้วยกันดังนี้ แบ่งแยกหนี้รวยกับหนี้จนให้ได้ ต้องรู้ก่อนว่า คำว่า หนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือต้องหลีกเลี่ยง เพราะบางครั้งการสร้างหนี้บางประเภทก็สามารถช่วยสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้ด้วยเช่นกัน หนี้รวย คือ หนี้ที่เกิดจากการนำไปซื้อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามาได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนชำระ เช่น กู้ซื้อคอนโดมิเนียมแล้วสามารถปล่อยเช่า โดยได้รายได้จากผู้เช่ามากกว่าค่าผ่อนคอนโดมิเนียมในแต่ละเดือน รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัทจัดหาผู้เช่า (หากมี) ซึ่งหนี้สินประเภทนี้จะช่วยทำมาหากิน เปรียบเสมือนมีกระแสเงินสดเข้ามาเติมเรื่อย ๆ ตรงกันข้ามกับหนี้จน ที่มักสร้างปัญหาให้ผู้ก่อหนี้เพราะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายจ่าย (เมื่อมีรายได้ต้องนำไปจ่ายหนี้คืน) พูดง่าย ๆ เป็นหนี้ที่เงินไหลออกเพียงอย่างเดียว ไม่มีกระแสเงินสดไหลกลับเข้ามาดังนั้น การแบ่งแยกหนี้สินที่มีอยู่ว่าเป็นหนี้รวยหรือหนี้จน จะทำให้เข้าใจสถานะการเงินของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และถ้าหากมีหนี้จนก็สามารถลำดับความสำคัญของรายได้ที่มีเพื่อนำไปจัดการได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้หนี้จนสร้างปัญหาให้กับชีวิตในวันข้างหน้า วิเคราะห์หนี้ และจัดลำดับการชำระหนี้ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมหนี้ที่มีทั้งหมด …

การบริหารจัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน Read More »

Scroll to Top