ปัญหาหนึ่งเดียวที่นักธุรกิจมือใหม่ส่วนมากมักประสบมากที่สุด นั่นคือ การบริหารเงิน ซึ่งเงินปัจจัยสำคัญของการอยู่รอด และสามารถนำ

วางแผนบริหารเงินแบบมืออาชีพ

ปัญหาหนึ่งเดียวที่นักธุรกิจมือใหม่ส่วนมากมักประสบมากที่สุด นั่นคือ การบริหารเงิน ซึ่งเงินปัจจัยสำคัญของการอยู่รอด และสามารถนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้น นักธุรกิจมือใหม่ท่านใดไม่มีการบริหารเงิน หรือไม่มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบคอบแล้วล่ะก็ อาจจะมีสิทธิขาดทุน และไม่สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ในเมื่อปัญหาการเงินจะต้องอาศัยประสบการณ์เข้าช่วย แต่ด้วยเงินทุนที่มีอย่างจำกัดนี้อาจจะทำให้คุณหมดโอกาสที่จะผิดพลาด เพื่อให้คุณมีความพร้อมและสามารถรับมือกับปัญหาเล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ วันนี้เราก็มีเทคนิคการบริหารเงินมาแนะนำกันค่ะ แผนบริหารเงินแบบมืออาชีพ สำหรับนักธุรกิจ SME เรื่องกระแสเงินสด คุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การทำธุรกิจให้สำเร็จได้นั้น คุณจะต้องมีความรู้เรื่องของกระแสเงินสดให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงแค่พื้นฐานเพราะนั้นอาจไม่ช่วยอะไร สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงินมากมายนัก อาจจะทำให้มองข้างกระแสเงินสดเหล่านี้ไปได้ ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ คุณจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มาก ๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระแสเงินสดก็คือ เงินสดที่หมุนเวียนในระบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่ กำไรหรือขาดทุน แต่เป็นความคล่องตัวของเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ดังนั้น คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างฐานให้ธุรกิจมั่นคงขึ้น รูปแบบของรายได้ที่เข้ามา อาจไม่ใช่เงินสดเพียงอย่างเดียว รายได้ของธุรกิจอาจจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเข้ามาเพียงอย่างเดียว นั่นอาจหมายถึง ลูกหนี้ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในอนาคตได้ เมื่อคุณเข้าใจถึงกระแสเงินสดอย่างลึกซึ้งแล้ว คุณก็สามารถวางแผนรับมือกับรูปแบบของรายได้ที่เข้ามาได้ กระแสเงินสด คือเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ สามารถจัดการและบริหารได้ทันที โดยไม่ต้องรอเวลา หรือต้องทำตามเงื่อนไข แต่ลูกหนี้ถึงจะเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่เห็นเงินสดเข้ามาในระบบ ต้องรอเวลาครบกำหนด ต้องทำตามเงื่อนไข ก่อนที่จะได้รับเงินสดมาบริหารจัดการ รูปแบบของรายได้นั้น …

วางแผนบริหารเงินแบบมืออาชีพ Read More »