มาดูกัน! สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ 10000 บาท จากหลายธนาคาร เศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับคนเงินเดือน 10000 บาท ต้องจัดเพื่อสู้ชีวิตต่อ! หลายธนาคารในช่วงนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ 10000 บาท จากหลายธนาคาร

มาดูกัน! สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ 10000 บาท จากหลายธนาคาร เศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับคนเงินเดือน 10000 บาท ต้องจัดเพื่อสู้ชีวิตต่อ! หลายธนาคารในช่วงนี้ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย หรือ ฐานเงินเดือนน้อย แม้ 10000 บาทก็สามารถกู้ได้ เราได้รวบรวมมาตรการการช่วยเหลือจากหลายธนาคารเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณายื่นสินเชื่อกับธนาคารที่เหมาะกับตัวท่านเอง ในช่วงที่หลายคนกำลังมีวิกฤติทางการเงินช่วง COVID-19 ดังนี้ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่ให้กู้ที่ฐานเงินเดือนต่ำสุดที่ 7500 บาทต่อเดือน ถือว่าได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีฐานเงินเดือนน้อยอย่างมาก โดยคุณสมบัติของผู้กู้นั้นมีดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินอายุ 70 ปี ต้องมีรายได้ 7500 บาท ขึ้นไป ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว) มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ การกู้เงินนั้นเริ่มต้อนได้ตั้งแต่ 6,000 บาท จนไปถึง 240,001 บาทขึ้นไป ที่สำคัญจะได้ดอกเบี้ยต่อปี …

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ 10000 บาท จากหลายธนาคาร Read More »