มีหนี้นอกบอก ธกส

ธนาคาร ธกส ปล่อยเงินกู้ แก้หนี้นอกระบบ สูงสุด 2.5 ล้านบาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ได้เปิดตัวโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวที่มีหนี้ต่างๆที่ไม่อยู่ในระบบทางการเงิน ได้มีทางเลือกในการก้าวออกจากสภาวะหนี้สู่สภาวะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โครงการนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุนในการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน วิธีการลงทะเบียนโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้ ภาระหนี้สินนอกระบบทั้งหมด ช่องทางติดต่อกลับ เงื่อนไขการลงทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน โดยหนี้ต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้กู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือน 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม จุดเด่นของโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” โครงการ “มีหนี้นอกบอก ธกส” ได้จัดเตรียมวงเงินทั้งหมด 1,000 ล้านบาท เพื่อให้กู้ยืมกับเกษตรกรและผู้ยากจนในรูปแบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือในการรักษาที่ดินไม่ให้ถูกจำนอง โดยมีวงเงินสูงสุดต่อรายคนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ …

ธนาคาร ธกส ปล่อยเงินกู้ แก้หนี้นอกระบบ สูงสุด 2.5 ล้านบาท Read More »