เรื่องหนี้บัตรเครดิต ถือเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน ยิ่งใครที่มีบัตรเครดิตหลายใบ แต่มีรายจ่าย หรือยอดที่ต้องชำระเงินปริมาณที่คาดการณ์ไว้

เครดิตเสีย แก้ยังไง? ไขข้อสงสัยคนติดแบล็กลิสต์

เรื่องหนี้บัตรเครดิต ถือเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน ยิ่งใครที่มีบัตรเครดิตหลายใบ แต่มีรายจ่าย หรือยอดที่ต้องชำระเงินปริมาณที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้เสี่ยงต่อการติดแบล็กลิสต์ (Backlist) หรือมีหนี้เสียได้ แน่นอนว่าส่งผลต่อการบริหารจัดการเงินในอนาคต ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต และความเครียดได้ ต้องเริ่มการแก้หนี้ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเครดิตเสีย แก้ยังไง? อ่านบทความนี้ได้เลย ติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์ คืออะไร? การติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์ (Backlist) เกิดจากพฤติกรรมในการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรจนเต็มวงเงิน ชำระเงินล่าช้า หรือผิดนัดชำระสินเชื่อ ทำให้ต้องเจอกับค่าปรับหรือดอกเบี้ยจำนวนมาก ยิ่งถ้าใครมีบัตรเครดิตหลายใบและยังไม่ชอบชำระเงิน จะเสี่ยงต่อการถูกธนาคารฟ้อง มีประวัติเครดิตที่ไม่ดี จนติดแบล็กลิสต์ ​(Backlis) ส่งผลให้กู้ขอสินเชื่อผ่านยาก สาเหตุของการติดแบล็กลิสต์ สาเหตุของการติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์ (Backlist) ส่วนใหญ่ มักเกิดจากการที่เจ้าของบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตเป็นวงเงินสูง มีหนี้ชำระค้างในบัตรเครดิตหลายเดือน จนทำให้เกิดการสะสมของยอดค้างชำระและดอกเบี้ย เมื่อมีหนี้บัตรเครดิตสูงเกินรายรับแล้ว ก็จะทำให้ไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้ จนเกิดหนี้เสียและส่งผลต่อประวัติทางการเงินนั่นเอง ติดเครดิตบูโร กี่ปีหาย 2566 หากใครติดเครดิตบูโร จะต้องดำเนินการชำระหนี้ให้ตรงกำหนด และชำระหนี้ให้ครบถ้วน เพื่อแก้หนี้ได้แล้ว ธนาคารจึงจะสามารถดำเนินการปิดบัญชีให้คุณได้ ถึงอย่างนั้น ข้อมูลเครดิตของคุณ จะยังถูกจัดเก็บอยู่ในเครดิตบูโรอีก 3 …

เครดิตเสีย แก้ยังไง? ไขข้อสงสัยคนติดแบล็กลิสต์ Read More »