ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ หรือ เงินกู้นอกระบบ ที่เรากำลังจะพูดถึงประเด็น หากไม่อยากติดกับดักวงจร หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง

หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง แก้ยังไงดี

ปัจจุบัน ปัญหาหนักใจของหลายคน นั่นก็คือ การเป็นหนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังกันมายาวนานในสังคมไทย จากข้อมูลสถิติของหนี้คนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นแสดงให้เห็นถึงการที่คนไทยยังติดกับดักวงจรการเป็นหนี้แบบไม่สิ้นสุด ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ หรือ เงินกู้นอกระบบ ที่เรากำลังจะพูดถึงประเด็น หากไม่อยากติดกับดักวงจร หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง แก้ยังไงดี? หนี้นอกระบบ หรือเงินกู้นอกระบบ คืออะไร เงินกู้นอกระบบ คือ เงินที่ให้กู้ยืมแบบนอกระบบของสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง หรือเป็นระบบการกู้เงินแบบกฎหมายไม่คุ้มครองการ กู้เงิน เงินที่ได้มาก็จะถือเป็นหนี้นอกระบบ ผลลัพธ์ของการกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ นอกจากกฎหมายจะไม่คุ้มครองการกู้เงินนอกระบบแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ย่อมมี ความเสี่ยงสูง ดังนี้ ดอกเบี้ยสูงเกินจริง ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนั้นสูงกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารหลายเท่าตัว เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และอาจสูงกว่า ซึ่งเงินกู้นอกระบบ อาจได้รับการชวนเชิญจนเกินจริง และ ได้รับอนุมัติง่าย แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีเครดิต คุณสมบัติไม่ตามเกณฑ์การอนุมัติ และที่สำคัญดอกเบี้ยสูงเกิน จริงไปมากตัวอย่าง: กู้เงินนอกระบบ 20,000 บาท โดยมีระยะเวลาผ่อน …

หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง แก้ยังไงดี Read More »