ซื้อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ถือเป็นเป็นสินเชื่อในระบบที่ลูกค้าส่วนมากสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ง่ายที่สุด เพราะ เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียว

บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ถือเป็นเป็นสินเชื่อในระบบที่ลูกค้าส่วนมากสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ง่ายที่สุด เพราะ เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถกู้ซื้อมอเตอร์ไซด์ได้แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเงินดาวน์ เลยก็ได้ ทั้งนี้การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้บริการ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่ควบคุม ทำไมจึงควรใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ เมื่อมีความต้องการมอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีเงินไม่พอ ทางเลือกของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงได้ คือ การไปที่ร้านดีลเลอร์ เลือกมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการ เช่น สี รุ่น ขนาดของเครื่อง เป็นต้น พร้อมกับแจ้งให้ร้านดีลเลอร์ทราบว่า ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพียงแค่นี้ก็เป็นโอกาสในการได้รับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปใช้สร้างอาชีพ สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คืออะไร สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คือการซื้อมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบของการขอสินเชื่อ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ เลือกจำนวนเงินดาวน์ โดยที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่ เงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้า ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า “ความเสี่ยงของลูกค้า” ดังนี้ ความเสี่ยงต่ำ หมายถึง การที่ลูกค้ามีเงินดาวน์ ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และ ประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าตรงเวลาสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำ ความเสี่ยงสูง หมายถึง ลูกค้าไม่มีเงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าไม่ค่อยตรงเวลาตามกำหนดระยะเวลาชำระบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าจะได้ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ ความเสี่ยงสูง ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ก็ถือว่าถูกกว่าดอกเบี้ยนอกระบบ …

บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ Read More »

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ถือเป็นเป็นสินเชื่อในระบบที่ลูกค้าส่วนมากสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ง่ายที่สุด เพราะ เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียว

บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ถือเป็นเป็นสินเชื่อในระบบที่ลูกค้าส่วนมากสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ง่ายที่สุด เพราะ เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถกู้ซื้อมอเตอร์ไซด์ได้แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเงินดาวน์ เลยก็ได้ ทั้งนี้การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้บริการ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่ควบคุม ทำไมจึงควรใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ เมื่อมีความต้องการมอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีเงินไม่พอ ทางเลือกของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงได้ คือ การไปที่ร้านดีลเลอร์ เลือกมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการ เช่น สี รุ่น ขนาดของเครื่อง เป็นต้น พร้อมกับแจ้งให้ร้านดีลเลอร์ทราบว่า ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพียงแค่นี้ก็เป็นโอกาสในการได้รับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปใช้สร้างอาชีพ สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คืออะไร สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ คือการซื้อมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบของการขอสินเชื่อ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ เลือกจำนวนเงินดาวน์ โดยที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่ เงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้า ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า “ความเสี่ยงของลูกค้า” ดังนี้ ความเสี่ยงต่ำ หมายถึง การที่ลูกค้ามีเงินดาวน์ ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และ ประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าตรงเวลาสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำ ความเสี่ยงสูง หมายถึง ลูกค้าไม่มีเงินดาวน์ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อต่างๆในระบบของลูกค้าไม่ค่อยตรงเวลาตามกำหนดระยะเวลาชำระบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าจะได้ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ ความเสี่ยงสูง ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ก็ถือว่าถูกกว่าดอกเบี้ยนอกระบบ …

บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ Read More »

Scroll to Top