รวมหนี้

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว เคล็ดลับจ่ายดอกเบี้ยถูกลง พร้อมแนะนำสินเชื่อรวมหนี้

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว เคล็ดลับจ่ายดอกเบี้ยถูกลง พร้อมแนะนำสินเชื่อรวมหนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่หลายคนต้องเผชิญ ยิ่งในช่วงที่ต้องฟันฝ่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การกู้ยืมเงินหรือโอกาสในการเป็นหนี้เพิ่มก็มากขึ้นตามไปด้วย บางคนแบกภาระหนี้สินหนักจนเกินรับไหว กลายเป็นหนี้เสียที่ต้องเจอกับดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่สูงกว่าเดิม เรียกได้ว่ายิ่งเลี่ยงก็ยิ่งจนมุม “สินเชื่อรวมหนี้” คืออะไร สินเชื่อรวมหนี้ คือการรวมหนี้ที่มีในมือไว้เป็นก้อนเดียวกัน โดยทำการขออนุมัติกับสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาปิดหนี้ทั้งหมด แล้วค่อยผ่อนจ่ายเป็นหนี้ก้อนเดียวกับธนาคาร สามารถเลือกจำนวนงวดและเงินผ่อนได้ตามกำลัง วิธีการนี้จะทำให้จ่ายดอกเบี้ยถูกลง และช่วยให้บริหารเงินได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อของสถาบันนั้น ๆ ด้วย รูปแบบของการรวมหนี้ แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือการรวมหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน มักเป็นการโอนหนี้ย่อย ๆ จากหนี้ธนาคารหนึ่ง ไปรวมกับหนี้ของอีกธนาคารหนึ่ง การโอนหนี้ไปรวมไว้ที่สถาบันการเงินแห่งใหม่ ทั้งหนี้บ้านหรือหนี้อื่น ๆ ข้อดีของการรวมหนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงจากข้อเสนอสินเชื่อที่คุ้มค่า โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจากหนี้หลายก้อนเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยดีกว่า หรือรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกับสินเชื่อบ้าน เมื่อจ่ายหนี้แต่ละเดือนเงินต้นก็จะลดลงตามไปด้วย ทำให้บริหารจัดการเงินในกระเป๋าได้ง่ายขึ้น สามารถวางแผนใช้เงินได้มีประสิทธิภาพจากระยะเวลาการผ่อนชำระที่แน่นอน ยอดผ่อนที่น้อยลง รวมทั้งได้ผ่อนชำระในอัตราที่สามารถจ่ายไหว จึงปิดหนี้ได้ตามกำหนดเวลาแบบสบาย ๆ เป็นการรักษาประวัติข้อมูลเครดิต เพราะขอสินเชื่อรวมหนี้ได้สำเร็จ ก่อนที่หนี้เหล่านั้นจะกลายเป็นหนี้เสีย วิธีบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นหนี้คือการวางแผนจัดการเงินอย่างดี อุดรอยรั่วในการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการบริหารหนี้อย่างชาญฉลาด ซึ่งสามารถทำตามได้จากเทคนิคดังต่อไปนี้ รวบรวมหนี้ทั้งหมดจากทุกช่องทาง เพื่อให้รู้จำนวนหนี้ที่ต้องจ่าย …

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว เคล็ดลับจ่ายดอกเบี้ยถูกลง พร้อมแนะนำสินเชื่อรวมหนี้ Read More »