กองทุน

ไม่มีประสบการณ์ เงินลงทุนยังไม่เยอะ ทำยังไงดี ไม่ยากเลย พี่ทุยจะมาบอกรูปแบบการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ของหลายๆคนได้ คือ กองทุน ETF

กลยุทธ์ลงทุน กองทุน ETF สำหรับมือใหม่

อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลา ไม่มีประสบการณ์ เงินลงทุนยังไม่เยอะ ทำยังไงดี ไม่ยากเลย เราจะมาบอกรูปแบบการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ของหลายๆคนได้ คือ กองทุน ETF กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) เป็นกองที่จะลงทุนอ้างอิงไปกับดัชนีต่างๆ ดังนั้นผลตอบแทนจะใกล้เคียงไปกับตลาดหรือดัชนีประเภทนั้นๆ เหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้น้อย หรือเป็นการลงทุนแบบเชิงรับ กองทุน ETF มีให้เลือกลงทุนหลายรูปแบบ ทั้ง กองทุนที่อิงกับดัชนี SET50, กองทุนที่อิงกับหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนที่อิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศ, และกองทุนที่อิงกับทองคำ ตราสารหนี้ เป็นต้นกองทุน ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ากองทุนรวม กลยุทธ์หนึ่งคือ สามารถใช้ ETF เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง ทำให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายโดยใช้เงินน้อยและไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัว พร้อมทั้งอธิบายผลตอบแทนของการลงทุนใน ETF คืออะไร และความเสี่ยงของ ETF เปรียบกับกับกองทุนรวมทั่วไป …

กลยุทธ์ลงทุน กองทุน ETF สำหรับมือใหม่ Read More »

สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นคือการศึกษาสภาวะตลาดควบคู่กับการคัดเลือกกองทุนที่ให้โอกาสทำกำไร

กองทุนน่าลงทุน ผลตอบแทนดีประจำปี 2566

ทางออกสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนมาก และไม่รู้ว่าจะลงทุนกับอะไร เชื่อเลยว่าการลงทุนที่ว่ายากแล้ว การมีเงินสำหรับการลงทุนนั้นยากกว่า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประชาชนต้องแบบรับรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ไม่กล้ารับมือความเสี่ยงในการลงทุน กองทุน จึงถือได้ว่าเป็นทางออกสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย การเลือกลงทุนในกองทุนรวม สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นคือการศึกษาสภาวะตลาดควบคู่กับการคัดเลือกกองทุนที่ให้โอกาสทำกำไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกอยู่ท่ามกลางความผันผวน วันนี้เราจึงขอแนะนำ กองทุนน่าลงทุน ผลตอบแทนดีประจำปี 2566 เพื่อเป็นทางออกของใครหลาย ๆ คนที่ต้องการการลงทุน ลดความเสี่ยงต่างๆ จากปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะมีด้วยกันดังนี้ กองทุนน่าลงทุนประจำปี 2566 KT-VIETNAM-Aกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหน่วยลงทุน และ/ หรือหุ้นเวียดนามที่มีศักยภาพในการเติบโต ครอบคลุมหุ้นในตลาดทุนเวียดนาม และหุ้นเวียดนามในตลาดทุนต่างประเทศKT-HEALTHCARE-Aกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพKT-CHINA-Aกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นจีน เพื่อโอกาสทำกำไรจากเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกKT-maiกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนหุ้นไทยในตลาด MAI ประกอบด้วยหุ้นของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ที่โอกาสเติบโตสูง KT-ENERGYกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจสำรวจและจัดจำหน่ายพลังงาน รวมทั้งพลังงานทดแทนต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีโอกาสเติบโตจากความต้องการใช้งานพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น KT-OILกองทุนทรัพย์สินทางเลือก ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของน้ำมันดิบ KTAM SET Banking ETF …

กองทุนน่าลงทุน ผลตอบแทนดีประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top