หลายธนาคารที่มีการปล่อย สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ออกมาช่วยเหลือประชาชนกันบ้างแล้ว ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร และธนาคารที่มอบสินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ตัวช่วยลูกหนี้ มีธนาคารไหนให้บริการบ้าง

ไม่ว่าใครก็สามารถขอสินเชื่อได้ แม้เป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบาง และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นกว่าเดิมตามประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีหลายธนาคารที่มีการปล่อย สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ออกมาช่วยเหลือประชาชนกันบ้างแล้ว ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร และธนาคารที่มอบสินเชื่อเงินกู้ให้จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน สินเชื่อ เงินกู้ กลุ่มเปราะบาง คืออะไร ก่อนที่เราจะไปดูสินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบางมีธนาคารไหนที่ให้บริการบ้าง อันดับแรกเราอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร ตามความหมายที่ระบุไว้ในหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับวันที่ 9 กันยายนปี 2563 ระบุว่าลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หมายถึง ลูกค้าที่ผู้ให้บริการต้องระมัดระวังในการให้บริการหรือการติดต่อเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินอย่างจำกัด ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาก่อน ผู้ที่มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดในการสื่อสารและการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการได้ยิน ผู้มีภาวะบกพร่องเกี่ยวกับสุขภาพ มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดกลุ่มลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับการจัดกลุ่มลูกค้าเปราะบางจะต้องมีบริการที่ช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับลูกค้า มีการแจ้งเตือนข้อควรระวังอย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม การเสนอขายหรือการให้บริการจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ระมัดระวังเป็นพิเศษ กำหนดให้ขั้นตอนการขายต้องให้ความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลูกค้า ให้ทราบวัตถุประสงค์ ความสามารถทางด้านการเงิน และการทำความเข้าใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรืออาจมีกระบวนการที่ช่วยเพิ่มความรัดกุมมากขึ้น อย่างเช่น กำหนดให้ญาติที่สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมฟังขณะที่กำลังเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น 6 …

สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ตัวช่วยลูกหนี้ มีธนาคารไหนให้บริการบ้าง Read More »