สำหรับโลกของการลงทุน “ความเสี่ยง และผลตอบแทน” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ และวิธีการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ

5 กลยุทธ์กระจายการลงทุน หาที่ใช่ ใช้ที่ชอบ

สำหรับโลกของการลงทุน “ความเสี่ยง และผลตอบแทน” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ และวิธีการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ การกระจายการลงทุน สำหรับในบทความนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอหลักการพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยงซึ่งก็คือ การจัดสรรประเภทสิททรัพย์ในการลงทุน หรือ Asset Allocation นั่นเองการจัดสรรประเภทสินทรัพย์ในการลงทุน (Asset Allocation) คือ การกระจายการลงทุนของเราไปในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่เงินสด ตามสัดส่วนที่ตั้งใจไว้ในแต่ละสินทรัพย์ ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยง โดยมีหลักการว่าไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดตลอดเวลา ผู้ชนะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางผลตอบแทนของพอร์ตของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของนักลงทุนทุกคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรรประเภทสิททรัพย์ในการลงทุนที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน ซึ่งควรจะพิจารณาถึงปัจจัย 4 ปัจจัย อันประกอบไปด้วย เป้าหมายของนักลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน หรือช่วงเวลาในการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน อายุของนักลงทุน รูปแบบการจัดสรรประเภทสินทรัพย์ในการลงทุน (Asset Allocation) ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทสินทรัพย์ที่เราจะเลือกจัดสรรเข้ามาในพอร์ตของเรากันก่อน ได้แก่ ลงทุนในหุ้น หุ้นขนาดใหญ่ เป็นหุ้นที่มีความมั่นคง บริษัทขนาดใหญ่ มีกำไรสม่ำเสมอ และอาจมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง โดยที่การเติบโตอาจไม่สูงนักเนื่องจากธุรกิจได้ขยายตัวไปค่อนข้างมาก เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยหุ้นใหญ่จะมีมูลค่าตลาด …

5 กลยุทธ์กระจายการลงทุน หาที่ใช่ ใช้ที่ชอบ Read More »