หลายคนอาจจะเคยเกิดความสงสัยว่า ทำไมต้อง รีไฟแนนซ์บ้าน ความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังผ่อนบ้านมาเข้าปีที่ 3 ดอกเบี้ยบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นในตอนที่โปร

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยบ้านถูกลงจริงหรือ?

หลายคนอาจจะเคยเกิดความสงสัยว่า ทำไมต้อง รีไฟแนนซ์บ้าน ความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังผ่อนบ้านมาเข้าปีที่ 3 ดอกเบี้ยบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นในตอนที่โปรโมชั่นจะหมดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ย MLR MRR ปรับเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยบ้านของเราก็ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ภาระดอกเบี้ยบ้านก็หนักขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การรีไฟแนนซ์บ้าน จึงกลายเป็นอีกเหตุผลสำคัญในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้าน โดยจะส่งผลดี-ไม่ดีกับเราอย่างไรบ้างนั้น ไปชมพร้อมกันเลย

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยถูกลง เพื่อมาปิดหนี้บ้านกับเจ้าหนี้ หรือธนาคารเดิม และการรีไฟแนนซ์บ้าน ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ เช่น ต้องการลด หรือเพิ่มระยะเวลการ ผ่อนชำระ ต้องการวงเงินเพิ่มเพื่อนำไปปรับเสริมสภาพคล่องในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น

ทำไมต้องรีไฟแนนซ์บ้าน?

การรีไฟแนนซ์บ้านนั้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้กู้บ้านได้หลากหลาย ซึ่งเหตุผลสำคัญที่คน ส่วนใหญ่ต้องการ คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ถูกลงกว่าเดิม และนอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ อะไรบ้าง มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ

1.ต้องการดอกเบี้ยบ้านที่ถูกลงกว่าเดิม

ข้อนี้ถือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้ เพราะวัตถุประสงคฺ์ของการรีไฟแนนซ์บ้าน ผู้กู้บ้านต้องการดอกเบี้ยบ้าน ที่ถูกลงกว่าธนาคารเดิม เพื่อนำเงินที่ได้มาปิดหนี้บ้านกับเจ้าหนี้ หรือธนาคารเดิมนั่นเอง ช่วยให้เราสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านในระยะยาวได้ ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน นอกจากจะพิจารณาอัตรา ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกแล้ว และควรนำอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อมาร่วมตัดสินใจด้วย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย MRR MLR เพราะแต่ละธนาคารจะมีค่า MRR MLR ที่แต่กต่างกันออกไป
ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ก อนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงเงินกู้ 4,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย บ้านแบบ คงที่ MRR -3.125% ตั้งแต่ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในเรท MRR -1.50% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยบ้านที่ต้องจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย MRR เพราะโดยทั่วไป MRR MLR จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6 – 8% หากดอกเบี้ยเป็น MRR MLR มีค่าลบเยอะ ๆ แสดง ว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับก็จะถูกลงมากเท่านั้น

2.ต้องการลด หรือเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระหนี้บ้าน

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ประเด็นสำคัญ คือ 1.ต้องการลดระยะเวลาผ่อนชำระบ้านเพื่อให้ปิดหนี้ได้ เร็วขึ้น และ 2.ต้องการเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระบ้านเพื่อให้ผ่อนบ้านได้สบายขึ้น นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ ของผู้กู้ในการเลือกรีไฟแนนซ์บ้าน ถ้าคุณมีความสามารถที่จะผ่อนชำระบ้านเพิ่มขึ้น คุณต้องการลดระยะ เวลาผ่อนชำระบ้านเพื่อจ่ายโป๊ะเพื่อปิดสินเชื่อให้เร็วขึ้น หรือต้องการเพิ่มด้วยการต่อระยะเวลาสัญญาให้ นานขึ้นเพื่อให้ยอดผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง
สำหรับการขอเพิ่มระยะเวลาชำระหนี้บ้าน หรือขอขายายเวลาชำระหนี้ ปัจจัยสำคัญที่ธนาคาร จะใช้ในการพิจารณาอนุมัติได้นั้น ผู้กู้ควรมีอายุไม่สูงมาก มีโอกาสขอขยายเวลาผ่อนบ้านได้ นานขึ้น

3.ต้องการขอวงเงินเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่อง

สำหรับเหตุผลข้อนี้ ผู้กู้ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อขอวงเงินเพิ่ม นี่ก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับ จากการรีไฟแนนซ์บ้าน คือ ผู้กู้ต้องการขอวงเงินเพิ่ม เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ซ่อมบ้าน หรือ ปรับปรุงบ้าน
ตัวอย่างเช่น หากบ้านมีมูลค่าที่สูงกว่าภาระหนี้เดิมของผู้กู้ เช่น บ้านมีมูลค่า 4,000,000 บาท แต่มูลค่าหนี้ของผู้กู้ส่วนที่เหลืออยู่นั้น คือ 2,000,000 บาท ซึ่งผู้กู้สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ แต่ วงเงินจะถูกแยกออกเป็นคนละวงเงินกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน และอัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกัน

รีไฟแนนซ์บ้าน ทำให้ดอกเบี้ยถูกลงจริงไหม?

การรีไฟแนนซ์ คือการเปลี่ยนเงินกู้ก้อนเก่าเป็นเงินกู้ก้อนใหม่โดยได้อัตราดอกเบี้ยระยะเวลา หรือเงินต้น ที่ต้องจ่ายลดลงนั่นเอง ซึ่งการรีไฟแนนซ์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ เช่น บ้าน เป็นต้น
  • การรีไฟแนนซ์บ้านลดอัตราดอกเบี้ย การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านลง เพราะอัตราดอกเบี้ยบ้านนั้น มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น วิธีเลือกรีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยให้สินเชื่ออยู่ในอัตราที่ต่ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
  • การรีไฟแนนซ์เปลี่ยนจากดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่
    โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยบ้านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยบ้านอาจมี การปรับตัวทั้งลดลง หรือสูงขึ้นได้เช่นกัน
สำหรับคนมีบ้าน และกำลังตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน เราเชื่อว่า เมื่อคุณได้อ่านบทความนี้ คุณจะสามารถ เข้าใจ และตัดสินใจในการรีไฟแนนซ์บ้านได้ตรงตามความต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสามารถรีไฟแนนซ์บ้าน ได้อย่างคุ้มค่า และตอบโจทย์การรีไฟแนนซ์บ้านที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแบบที่คุณเลือกได้เอง
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top