หลายธนาคารที่มีการปล่อย สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ออกมาช่วยเหลือประชาชนกันบ้างแล้ว ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร และธนาคารที่มอบสินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ตัวช่วยลูกหนี้ มีธนาคารไหนให้บริการบ้าง

ไม่ว่าใครก็สามารถขอสินเชื่อได้ แม้เป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบาง และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นกว่าเดิมตามประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีหลายธนาคารที่มีการปล่อย สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ออกมาช่วยเหลือประชาชนกันบ้างแล้ว ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร และธนาคารที่มอบสินเชื่อเงินกู้ให้จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

สินเชื่อ เงินกู้ กลุ่มเปราะบาง คืออะไร

ก่อนที่เราจะไปดูสินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบางมีธนาคารไหนที่ให้บริการบ้าง อันดับแรกเราอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง คือใคร ตามความหมายที่ระบุไว้ในหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับวันที่ 9 กันยายนปี 2563 ระบุว่าลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หมายถึง ลูกค้าที่ผู้ให้บริการต้องระมัดระวังในการให้บริการหรือการติดต่อเป็นพิเศษ เช่น
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินอย่างจำกัด
  • ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาก่อน
  • ผู้ที่มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดในการสื่อสารและการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการได้ยิน ผู้มีภาวะบกพร่องเกี่ยวกับสุขภาพ
มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดกลุ่มลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับการจัดกลุ่มลูกค้าเปราะบางจะต้องมีบริการที่ช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับลูกค้า มีการแจ้งเตือนข้อควรระวังอย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

การเสนอขายหรือการให้บริการจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ระมัดระวังเป็นพิเศษ กำหนดให้ขั้นตอนการขายต้องให้ความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลูกค้า ให้ทราบวัตถุประสงค์ ความสามารถทางด้านการเงิน และการทำความเข้าใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรืออาจมีกระบวนการที่ช่วยเพิ่มความรัดกุมมากขึ้น อย่างเช่น กำหนดให้ญาติที่สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมฟังขณะที่กำลังเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

6 ธนาคารที่ให้บริการ สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง

ธนาคารกสิกรไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ระบุว่า ธนาคารได้มีแผนที่จะให้บริการลูกค้ากลุ่มต่อบาง รวมไปถึงลูกค้ารายเล็กเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ จากฐานลูกค้าจำนวน 19 ล้านคนของธนาคาร พบว่าสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ 10 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นการช่วยเหลือจึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารกสิกรไทยจะเป็นสินเชื่อที่มีชื่อว่า Buy Now Pay Later เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มคนที่ไม่มีเอกสารทางการเงินหรือเอกสารแสดงรายได้ คาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อคน และตั้งเป้าคุมหนี้สินที่ไม่ทำให้เกิดรายได้จากกลุ่มดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 4% ถึง 6%

ธนาคารกรุงเทพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ออกมาระบุว่า ปัจจุบันธนาคารมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานตามเดิม โดยมีการคาดการณ์เติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 4% ถึง 6% โดยจะมาจากสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อยอยู่ที่ 4% ถึง 6% สินเชื่อ SME 1% ถึง 3% ซึ่งสอดคล้องกับ GDP ที่โตขึ้น 3% ถึง 4% ในด้านธุรกิจถือว่ายังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดของลูกค้า ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้อยู่เป็นประจำ ควบคู่ไปกับการดำเนินแผนให้ธนาคารสามารถขยายขีดจำกัดความสามารถได้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยให้สามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ธนาคารกรุงไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ออกมาระบุว่า การเจาะกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กหรือการเข้าไปดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบางนั้น นับเป็นสิ่งที่ธนาคารเดินหน้าทำมากันตลอดอยู่แล้วด้วยยุทธศาสตร์ 3 ปี ของทางธนาคาร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยจะมีการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเปราะบางได้มากขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินได้ออกมาระบุว่า กลุ่มต่อบางหรือลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างเพียงพอ นับเป็นตลาดที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารจะเข้าไปบริหารการเงินเพิ่ม โดยจะเจาะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวผ่านทาง SCB Abacus และ MONIX ในอนาคต CardX จะเข้าไปเจาะลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นกว่าเดิม

ธนาคารทิสโก้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ออกมาระบุว่า กลุ่มที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารต้องการจะเข้าไปมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของสมหวัง เงินสั่งได้ที่จะช่วยให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำสามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะเน้นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและวินมอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษ

ธนาคาร CIMBT

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ออกมาระบุว่า ทางธนาคารมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Forward23 ซึ่งจะเน้นดูแลลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจข้ามประเทศในอาเซียน และกลุ่มลูกค้าชั้นดีมากขึ้นกว่าเดิม มีธุรกิจเป็นจุดแข็งอย่าง Treasury ที่ธนาคารยังคงดำเนินต่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป ในส่วนคุณภาพของสินเชื่อก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

สรุป

สินเชื่อเงินกู้ กลุ่มเปราะบาง ปัจจุบันมีหลายธนาคารที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินเชื่อได้ อย่างธนาคารกสิกรไทยที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถเห็นได้ชัด ถึงอย่างนั้นแต่ละธนาคารก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม และหาแผนการในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้สินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางจึงยังมีน้อย แต่ก็ยังคงพอมีให้เราสามารถขอได้อยู่
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top