ในวันนี้เราจึงมาสรุปในประเด็นที่ว่า นักศึกษา สมัครบัตรเครดิต ได้ไหม รวมถึงจะมีวิธีสมัคร และเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะสมอย่างไร

นักศึกษาสมัครบัตรเครดิตได้ไหม?

มีหลายคนสงสัยว่า นักศึกษาที่ยังมีหน้าที่เรียนหนังสือ ไม่มีรายได้เป็นของตัวเองที่แน่นอนแล้วจะสามารถสมัครใช้บัตรเครดิตได้ด้วยหรือไม่ แล้วจะมีประโยชน์ หรือโทษมากกว่า ในวันนี้เราจึงมาสรุปในประเด็นที่ว่า นักศึกษา สมัครบัตรเครดิต ได้ไหม รวมถึงจะมีวิธีสมัคร และเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะสมอย่างไร

นักศึกษา สมัครบัตรเครดิต ได้ไหม?

ปัจจุบันสถาบันทางการเงินหลายแห่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาได้ และสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตนักศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย กำหนดไว้จึงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครบัตรเครดิตนักศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดไว้ เช่น นักศึกษาต้องมีรายได้ขั้นต่ำซึ่งขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตที่ต้องการสมัคร เป็นต้น

นักศึกษา สมัครเครดิต ยังไง?

สำหรับวิธีสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาต้องเป็นผู้มีสถานะเป็นนักศึกษามีรายได้ที่ชัดเจน การสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาใช้วิธีสมัครเช่นเดียวกับการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปประเภทกลุ่มอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ซึ่งผู้ต้องการสมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครบัตรเครดิตกับทางธนาคารให้เป็นไป ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตร
การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตนักศึกษาจะพิจารณาตามข้อมูลและความสามารถในการชำระหนี้คืน เช่น เครดิตบูโร, ภาระหนี้สิน, การชำระหนี้ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน แต่มีเงินเก็บออม ในบัญชีของตัวเองสามารถเลือกสมัครบัตรเครดิตที่ใช้เงินฝากค้ำประกันหรือบัตรเครดิตเสริมทดแทนได้

นักศึกษาเลือกบัตรเครดิตอย่างไรดี?

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงิน หากผู้ใช้เข้าใจและมีวินัยด้านการเงินที่ดี บัตรเครดิตจะช่วยการบริหาร จัดการเงินได้อย่างชาญฉลาด ดังนั้น บัตรเครดิตนักศึกษาจะช่วยสร้างโอกาสทางการเงินให้กับนักศึกษาได้ รับประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่าด้วยการเลือกบัตรเครดิตนักศึกษาให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ทางการเงิน
การเลือกบัตรเครดิตจึงควรคำนึงถึงความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแต่ละคน เช่น การซื้อสินค้า การท่องเที่ยว หรือเป็นทุนการศึกษา ซึ่งเราสามารถเลือกบัตรเครดิตที่ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด และตรงกับวัตถุประสงค์ในการสมัครบัตรเครดิต

วงเงินบัตร และความสามารถในการชำระหนี้

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือช่วยทางการเงิน ดังนั้นการสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาควรประเมินในความ ต้องการในการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ หรือผ่อนชำระได้ตามกำหนดเวลา เช่น ต้องการทุนการศึกษาในการใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน หรือซื้ออุปกรณ์การเรียน ซึ่งต้อง ประเมินวงเงินที่จะได้รับอนุมัติว่าเป็นไปตามที่ต้องการในการใช้จ่ายเพียงพอ และสามารถชำระหนี้ได้

ควรพิจารณาตัวเองจากความสามารถในการชำระหนี้หรือการผ่อนชำระหนี้เพราะหากยอดผ่อนชำระที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนด ดังนั้น ควรเลือกบัตรเครดิตที่อนุมัติวงเงินบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระหรือชำระหนี้ได้อย่าง มีวินัยทางการเงิน เพราะจะส่งผลทางการเงินในอนาคต กรณีผิดนัดชำระหนี้ย่อมมีผลโดยตรงกับการขอสินเชื่อในอนาคตได้

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

เมื่อมีการสมัครใช้งานบัตรเครดิต ยังมีอีกสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ดังนั้นการเลือกบัตรเครดิตต้องเข้าใจ และตรงกับการใช้จ่ายของตัวเรามากที่สุด เพราะจะช่วยทำให้การใช้บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่า และรับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีวินัยในการใช้จ่าย
สามารถชำระหนี้ได้เต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยจากการชำระขั้นต่ำ เพราะบัตรเครดิตมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้ว การเลือกชำระขั้นต่ำจะเป็นการจ่ายดอกเบี้ย 2 ต่อ ดังนั้นก่อนคิดสมัครบัตรเครดิตควรหาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บเพื่อให้เราเลือกบัตรเครดิตได้คุ้มค่าที่สุด
ดังนั้นการสมัครบัตรเครดิตมีทั้งข้อดีและข้อเสียจากการใช้จ่ายผ่านบัตร เราจึงต้องใช้บัตรเครดิตอย่างเข้าใจ ให้ถูกต้อง และระมัดระวังในการใช้จ่ายที่ขาดวินัย เพราะผลลัพธ์จากการใช้บัตรเครดิตที่ไม่วางแผนการใช้ จ่ายย่อมหมายถึงการกำลังเข้าสู่กับดักทางการเงินกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่และเป็นหนี้ที่ไม่สิ้นสุดในอนาคต
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top