เงินชรา หรือเงินเดือนผู้สูงอายุที่หน่วยงานรัฐมอบวงเงินให้รายเดือนแก่ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

อัปเดตหลักเกณฑ์การรับเงินชราหรือเบี้ยผู้สูงอายุ 2566

เงินชรา หรือเงินเดือนผู้สูงอายุที่หน่วยงานรัฐมอบวงเงินให้รายเดือนแก่ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และแน่นอนว่ารายละเอียดการที่จะรับวงเงินได้นั้น มีรายละเอียดอย่างไร เพราะล่าสุดเห็นได้ข่าวได้แจ้งมีการประกาศเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ มาดูกันว่าหากผู้สูงอายุต้องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนั้นต้องทำผ่านช่องทางไหน เงินคนชราได้เท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้ได้รวบรวมไว้แล้วในบทความนี้ ติดตามอ่านและศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียนกันได้เลย

อัปเดตหลักเกณฑ์เงินชราต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ข่าวล่าสุดมาดูกันว่าสามารถเช็คเงื่อนไขการสมัครเงินรอบใหม่ได้อย่างไร จากประกาศหรือข่าวที่เป็นกระแสเรื่องการปรับเกณฑ์รับเงินชรา ต้องบอกเลยว่าเกณฑ์นั้นถูกปรับเปลี่ยนไม่มาก แต่จะคัดมากกว่าเดิม เช่นนอกจากจะเป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว ในส่วนของผู้ที่ของรายได้ต่อเดือนนั้นต้องไม่พอที่จะพอเลี้ยงชีพได้ จึงจะสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ และจะสิ้นสุดการรับวงเงินชราก็ต่อเมื่อเสียชีวิต หรือขาดคุณสมบัติ และสละสิทธิที่จะไม่รับเงินเอง

เงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีออกวันไหน เพื่อการเบิกถอนเงินชราไว้ใช้ในการดำรงชีพ

เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายคนที่ลงทะเบียนเพื่อการรับเบี้ยคนชรารายใหม่ คงอยากรู้แล้วว่าเงินคนชราได้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าการรับเงินชรานั้นจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่หากในเดือนนั้นวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด ผู้สูงอายุจะได้รับเงินคนชราก่อนกำหนดในวันธรรมดาที่ไม่ใช้วันหยุดราชการ และยังสามารถเช็คเงินผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอพพลิเคชั่นธนาคารที่ผูกกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2566 หรือจะเช็คด้วยการปรับสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ลงทะเบียนก็ตามความสะดวก

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินชราที่ช่องทางไหนได้บ้าง

เงินผู้สูงอายุจะได้รับก็ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่รับลงทะเบียน โดยเข้าลงทะเบียนที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานเขต ตามที่ตนเองมีรายชื่อแจ้ง ซึ่งการเข้ารับเงินคนชราล่าสุดจะยังไม่เปิดบริการให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลก่อนทำการลงทะเบียนเงินชรากับเจ้าหน้าที่
อ่านมาถึงตรงนี้คงพอเข้าใจแล้วว่าเงินชราออกวันไหน ข่าวล่าสุดเงื่อนไขกำหนดการใหม่นั้นมีรายละเอียดอย่างไร เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนรายใหม่ เข้าใจถึงเกณฑ์การลงทะเบียน เพราะจะได้รับวงเงินที่ภาครัฐจัดสรรให้นั้น ไปใช้แบ่งเบาภาระจ่ายใช้จ่ายรายเดือนได้ดี โดยในแต่ละปีนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครใช้งานเรื่อย ๆ ตามช่วงอายุของกลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่วัย 60 ปี
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top