การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

การเป็นหนี้เปรียบเสมือนการติดอยู่ในนรกทั้งที่ยังมีชีวิต เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชากรชาวไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากที่สุดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศในปัจจุบันไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำ ทำให้หลายคนต้องเลือกที่กู้เงินหรือผ่อน เพื่อเป็นการต่อชีวิต ทั้งนี้ การมีหนี้สินที่มากเกินกว่าจะจัดการได้ อาจส่งผลให้การเงินของคุณกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ
ดังนั้น การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ปลดหนี้ ผลที่ตามมานอกจากการเงินมั่นคงแล้ว สุขภาพกายและใจก็ดีขึ้นด้วย เราเลยขอเสนอการบริหาร จัดการหนี้ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน เพื่อให้สภาพทางการเงินของคุณมีความคงตัว ส่งเสริมให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะมีด้วยกันดังนี้

แบ่งแยกหนี้รวยกับหนี้จนให้ได้

ต้องรู้ก่อนว่า คำว่า หนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือต้องหลีกเลี่ยง เพราะบางครั้งการสร้างหนี้บางประเภทก็สามารถช่วยสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้ด้วยเช่นกัน หนี้รวย คือ หนี้ที่เกิดจากการนำไปซื้อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามาได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนชำระ เช่น กู้ซื้อคอนโดมิเนียมแล้วสามารถปล่อยเช่า โดยได้รายได้จากผู้เช่ามากกว่าค่าผ่อนคอนโดมิเนียมในแต่ละเดือน

รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัทจัดหาผู้เช่า (หากมี) ซึ่งหนี้สินประเภทนี้จะช่วยทำมาหากิน เปรียบเสมือนมีกระแสเงินสดเข้ามาเติมเรื่อย ๆ ตรงกันข้ามกับหนี้จน ที่มักสร้างปัญหาให้ผู้ก่อหนี้เพราะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายจ่าย (เมื่อมีรายได้ต้องนำไปจ่ายหนี้คืน)

พูดง่าย ๆ เป็นหนี้ที่เงินไหลออกเพียงอย่างเดียว ไม่มีกระแสเงินสดไหลกลับเข้ามาดังนั้น การแบ่งแยกหนี้สินที่มีอยู่ว่าเป็นหนี้รวยหรือหนี้จน จะทำให้เข้าใจสถานะการเงินของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และถ้าหากมีหนี้จนก็สามารถลำดับความสำคัญของรายได้ที่มีเพื่อนำไปจัดการได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้หนี้จนสร้างปัญหาให้กับชีวิตในวันข้างหน้า

วิเคราะห์หนี้ และจัดลำดับการชำระหนี้

เริ่มต้นด้วยการรวบรวมหนี้ที่มีทั้งหมด อาจรวบรวมเป็นตาราง Excel แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลประกอบด้วยเจ้าหนี้ ยอดหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ (หากมี) กำหนดเวลาที่จะต้องชำระหนี้ และประมาณวันที่ที่จะชำระหนี้ได้หมด จากนั้นก็รวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่าย และสินทรัพย์ต่าง ๆ

ทำงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคล คือ การสรุปฐานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา ด้วยการรวบรวมรายการสินทรัพย์ทั้งหมด (สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ส่วนตัว) และนำมาหักลบด้วยหนี้สินทั้งหมด ก็จะได้ความมั่งคั่งสุทธิหรือฐานะทางการเงินที่แท้จริงของแต่ละบุคคลสิ่งสำคัญเมื่อทำงบดุลก็จะเห็นรายการหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ด้วย ผลที่ตามคือสามารถพิจารณาได้ว่าจะนำสินทรัพย์สภาพคล่องไปชำระหนี้สินได้มากน้อยเท่าไรและเป็นบริหารจัดการหนี้เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

หาตัวช่วย

สำหรับตัวช่วยเรื่องการชำระหนี้มีทั้งการรีไฟแนนซ์ การขอเจรจากับเจ้าหนี้ รวมถึงการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการให้ความช่วยเหลือการรีไฟแนนซ์ เป็นการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดลง ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยลดลง ในปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ให้บริการเพื่อรีไฟแนนซ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด ก่อนตัดสินใจควรหาข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งให้รอบคอบเป็นอีกหนึ่งวิธีบริหารจัดการหนี้เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top