ความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว ประกันสุขภาพถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการรับมือในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี พร้อมรับมือสุขภาพทุกสถานการณ์

สำหรับประชาชนชาวไทย การที่จะเข้าถึงในบริการสุขภาพที่ทั่วถึงคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากปัจจุบันยังคงขาดในเรื่องสวัสดิการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นประกันสุขภาพจึงเข้ามาเป็นทางออกสำหรับรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คุณไม่อาจสามารถคาดเดาได้จากเพราะความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว ประกันสุขภาพถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการรับมือในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จากปัญหาสุขภาพ หลาย ๆ คนอาจตั้งคำถามว่าประกันสุขภาพที่ไหนดี พร้อมรับมือสุขภาพทุกสถานการณ์ วันนี้เราได้รวมประกันสุขภาพมาให้คุณแล้ววันนี้ ประกันสุขภาพที่ไหนดี เราได้รวมมาให้คุณแล้ว หลายคนซื้อประกันชีวิตไว้ แต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็สงสัยว่าทำไมถึงเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ทั้งที่จ่ายเงินครบทุกปี นั่นเพราะเราอาจไม่เข้าใจว่าแบบประกันนั้นคุ้มครองอะไรบ้าง ดังนั้นจึงต้องแยกความแตกต่างของประกันประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อน

ประกันสุขภาพ

เป็นประกันที่บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลให้ในกรณีเจ็บป่วยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีอยู่หลายแบบ คือ
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) : คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดต่าง ๆ ทั้งจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) : คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แค่ไปพบแพทย์ รับยา แล้วกลับบ้านได้เลย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย

ประกันสุขภาพเหมาะกับใคร ?

 • คนที่มีประกันสังคม หรือใช้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิข้าราชการที่อยากได้วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าโรงพยาบาลอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิของตัวเองได้
 • คนทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการ ฯลฯ ที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใด ๆ เช่น ไม่มีประกันกลุ่ม ไม่มีประกันสังคม
 • เด็กเล็กที่เจ็บป่วยได้ง่าย
 • คนที่มีสุขภาพดี แต่กังวลว่าจะป่วยในอนาคต
 • คนที่ต้องการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน

ประกันสุขภาพที่ไหนดี พร้อมรับมือสุขภาพทุกสถานการณ์

ประกันสุขภาพ AIA Health Happy จากเอ ไอ เอ
อายุรับประกัน : 6-75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี แผนประกัน : มี 4 แผน คือ แผน 1 ล้านบาท, แผน 5 ล้านบาท, แผน 15 ล้านบาท และแผน 25 ล้านบาท
ตัวอย่างความคุ้มครองแผน 1 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาล : เหมาจ่ายตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
 • ค่าห้อง : 1,500 บาท/วัน (ICU จ่ายตามจริง)
 • ค่าแพทย์ : 1,000 บาท/วัน
 • ค่ายากลับบ้าน : 20,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อน-หลังนอนโรงพยาบาล 30 วัน : เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชม. : เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอนโรงพยาบาล (เช่น กายภาพบำบัด) : เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าล้างไต เคมีบำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาโรคมะเร็ง : เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : ไม่คุ้มครอง
 • ความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง : ไม่มี
 • กรณีป่วยด้วยโรคร้ายแรง : เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 ล้านบาท ในปีที่ตรวจพบ 6 โรคที่กำหนด และต่อเนื่องรวม 4 ปีกรมธรรม์
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต : 10,000 บาท
ประกันสุขภาพ BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิต
อายุรับประกัน : 11-80 ปี และสามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต สูงสุดถึงอายุ 99 ปี แผนประกัน : มี 3 แผน คือ แผน 5 แสนบาท, แผน 1 ล้านบาท และแผน 5 ล้านบาท
ตัวอย่างความคุ้มครองแผน 1 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาล : เหมาจ่ายตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท/ครั้ง
 • ค่าห้อง : จ่ายตามจริงตามค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลนั้น (ICU จ่ายตามจริง)
 • ค่าแพทย์ : เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน : 20,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อน-หลังนอนโรงพยาบาล 30 วัน : 2,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชม. : ไม่คุ้มครอง
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอนโรงพยาบาล (เช่น กายภาพบำบัด) : ไม่คุ้มครอง
 • ค่าล้างไต เคมีบำบัด-เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาโรคมะเร็ง : 100,000 บาท/ปี
 • กรณีนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง : เพิ่มความคุ้มครองอีก 10% เป็น 1,100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : ไม่คุ้มครอง
 • ความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง : 0 / 30,000 / 50,000 / 100,000 บาท/ครั้ง
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top