ปัญหาหนึ่งเดียวที่นักธุรกิจมือใหม่ส่วนมากมักประสบมากที่สุด นั่นคือ การบริหารเงิน ซึ่งเงินปัจจัยสำคัญของการอยู่รอด และสามารถนำ

วางแผนบริหารเงินแบบมืออาชีพ

ปัญหาหนึ่งเดียวที่นักธุรกิจมือใหม่ส่วนมากมักประสบมากที่สุด นั่นคือ การบริหารเงิน ซึ่งเงินปัจจัยสำคัญของการอยู่รอด และสามารถนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้น นักธุรกิจมือใหม่ท่านใดไม่มีการบริหารเงิน หรือไม่มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบคอบแล้วล่ะก็ อาจจะมีสิทธิขาดทุน และไม่สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ในเมื่อปัญหาการเงินจะต้องอาศัยประสบการณ์เข้าช่วย แต่ด้วยเงินทุนที่มีอย่างจำกัดนี้อาจจะทำให้คุณหมดโอกาสที่จะผิดพลาด เพื่อให้คุณมีความพร้อมและสามารถรับมือกับปัญหาเล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ วันนี้เราก็มีเทคนิคการบริหารเงินมาแนะนำกันค่ะ

แผนบริหารเงินแบบมืออาชีพ สำหรับนักธุรกิจ SME

เรื่องกระแสเงินสด คุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

การทำธุรกิจให้สำเร็จได้นั้น คุณจะต้องมีความรู้เรื่องของกระแสเงินสดให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงแค่พื้นฐานเพราะนั้นอาจไม่ช่วยอะไร สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเงินมากมายนัก อาจจะทำให้มองข้างกระแสเงินสดเหล่านี้ไปได้ ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ คุณจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มาก ๆ
สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระแสเงินสดก็คือ เงินสดที่หมุนเวียนในระบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่ กำไรหรือขาดทุน แต่เป็นความคล่องตัวของเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ดังนั้น คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างฐานให้ธุรกิจมั่นคงขึ้น

รูปแบบของรายได้ที่เข้ามา อาจไม่ใช่เงินสดเพียงอย่างเดียว

รายได้ของธุรกิจอาจจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเข้ามาเพียงอย่างเดียว นั่นอาจหมายถึง ลูกหนี้ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในอนาคตได้ เมื่อคุณเข้าใจถึงกระแสเงินสดอย่างลึกซึ้งแล้ว คุณก็สามารถวางแผนรับมือกับรูปแบบของรายได้ที่เข้ามาได้ กระแสเงินสด คือเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ สามารถจัดการและบริหารได้ทันที โดยไม่ต้องรอเวลา หรือต้องทำตามเงื่อนไข
แต่ลูกหนี้ถึงจะเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่เห็นเงินสดเข้ามาในระบบ ต้องรอเวลาครบกำหนด ต้องทำตามเงื่อนไข ก่อนที่จะได้รับเงินสดมาบริหารจัดการ รูปแบบของรายได้นั้น คุณจะต้องรู้จักควบคุมให้มีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น เดือนนี้คุณมีรายได้เขามาแบบ ลูกหนี้มากถึง 50% และเงินสด 50% ถ้าเป็นอย่างนี้ คุณอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้เพื่อหมุนเวียนในระบบ ก่อนจะได้รับเงินส่วนที่เหลือ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ แต่ถ้าคุณรู้จักบริหารรูปแบบของรายได้ที่เข้ามาให้เป็นเงินสด 80% และลดลูกหนี้ให้เหลือเพียง 20% อย่างนี้คุณก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างลงตัวมากขึ้นแล้วค่ะ

เงินสำรองสำคัญมากในการเริ่มต้นธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องเตรียมเงินสำรองไว้ใช้อย่างน้อย 6 เพื่อให้ธุรกิจเข้าที่ และสามารถหารายได้เข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจได้ เงินสำรองนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก นักธุรกิจมือใหม่ส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เพราะมองว่า ยังไงธุรกิจของตนก็จะมีรายได้เข้ามาแน่นอน จนทำให้มองข้ามปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ภัยจากธรรมชาติ และการแข่งขันที่สูง
ซึ่งคุณอย่าลืมนะว่า ในปัจจุบันนี้มีผู้คนเริ่มออกมาประกอบกิจการเป็นของตนเองกันมากขึ้น คุณอาจจะมีคู่แข่งที่มีประสบการณ์และเงินลงทุนที่สุด ทำให้ธุรกิจของที่เพิ่งเริ่มทำ ไม่สามารถสู้กับธุรกิจที่มีอยู่มากมายได้ รายได้ที่เข้ามาก็จะมากขึ้นตามช่วงเวลา และประสบการณ์ ซึ่งคุณอาจจะไม่สามารถรอให้ถึงช่วงเวลาเหล่านั้นได้ แต่ถ้าคุณมีเงินสำรองไว้ก็สามารถพาธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

เก็บข้อมูลการเงินอย่างเป็นระบบ

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น คุณจะต้องมีการจดบันทึกรายจ่ายทุกอย่างให้เป็นระบบ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนด้วย เช่น การไปพบปะกับลูกค้าเพื่อเสนองาน และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และรับผิดชอบงานที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้คุณจะต้องรู้ และควบคุมให้เหมาะสมได้
เพื่อป้องกันปัญหาการขาดเงินหมุนเวียนในระบบ และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ นอกจากนี้ข้อมูลทางการเงินที่คุณเก็บไว้อย่างเป็นระบบนี้ ยังสามารถป้องกันปัญหาธุรกิจกับกรมสรรพากรได้อีกด้วย เพื่อให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาการเสียภาษีย้อนหลัง คุณจะต้องมีข้อมูลทางการเงินครบถ้วน และสามารถค้นหาออกมายืนยันได้ง่าย แต่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลมารองรับการตรวจสอบต่าง ๆ อาจจะทำให้คุณเสียทั้งเวลาและเสียเงินบางส่วนไปโดยเปล่าประโยชน์ได้นะคะ

อย่าลืมสวัสดิการพนักงาน

การดูแลและผลตอบแทนที่ดี จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักธุรกิจมือใหม่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นนั้น ต้องมีพนักงานเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้โดยไม่ติดขัด ดังนั้น การดูแลพนักงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ คุณจะต้องให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดสรรเงินโบนัสให้คุ้มค่า
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน แต่ถ้าคุณควบคุมไม่ดีอาจจะทำให้มีผลต่อธุรกิจได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ คุณจะต้องรู้จักบริหารเงิน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน เลือกทำประกันกับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากเบี้ยประกัน

ตั้งเป้าหมายระยะสั้น ที่สามารถวัดผลได้

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนมาก จะมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน นั่นเพราะอาจขาดประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้ตัวเองได้ โดยการตั้งเป้าหมายระยะสั้น ให้สามารถวัดผลในการดำเนินงานได้ หาพบปัญหาก็สามารถแก้ไข และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้
คุณลองตั้งเป้าหมายสัก 5 ปีดูก่อนว่า ถ้าคุณดำเนินธุรกิจไปในทิศทางนี้ ผลออกมาจะเป็นอย่างไร คุณจะสามารถสร้างผลกำไรได้มากน้อยเพียงใด และคุณจะต้องเสี่ยงกับอะไรบ้าง การตั้งเป้าหมายระยะสั้น สามารถทำให้คุณรับรู้ถึงปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้ และสามารถป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที โดยสูญเสียน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ คุณจะต้องมีเงินสำรองไว้ในบัญชีอย่างน้อย ๆ สัก 300,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ นอกจากนี้คุณจงจำไว้ให้ขึ้นใจ ว่าการเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบกิจการ คุณจะต้องรู้จักบริหารและวางแผนการเงินให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแบบที่คุณไม่ทันทได้ตั้งตัวนะคะ บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ค่ะ
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top