ตัวช่วยสำหรับคนมีหนี้เสียทุกคน ว่าแต่ คลินิกแก้หนี้คืออะไร? ดียังไงสำหรับคนมีหนี้ รวมถึงควรสมัคร และใช้บริการคลินิกแก้หนี้ ที่ไหน?

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร ใช้บริการที่ไหนดี?

ใครที่มีหนี้เสียสะสม จนไม่สามารถแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการเงินได้ อาจจะกำลังเครียด และหาทางออกอยู่ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับคลินิกแก้หนี้ ตัวช่วยสำหรับคนมีหนี้เสียทุกคน ว่าแต่ คลินิกแก้หนี้คืออะไร? ดียังไงสำหรับคนมีหนี้ รวมถึงควรสมัคร และใช้บริการคลินิกแก้หนี้ ที่ไหน? สามารถอ่านข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลินิกแก้หนี้ ได้ในบทความนี้

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร?

คลินิกแก้หนี้ หรือ คลินิกแก้หนี้ by SAM เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยผู้ที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด รวมถึงสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โครงนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขให้ผู้เป็นหนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งความเป็นของมาโครงการคลินิกแก้หนี้ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 2560 เกิดจากความร่วมมือของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมนานาชาติ โดยในปัจจุบัน มีธนาคารและสถาบันการเงินแบบ Non-Bank รวม 35 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและลดหนี้ครัวเรือของประเทศไทยได้

คลินิกแก้หนี้ ดียังไงสำหรับคนมีหนี้เสีย

คลินิกแก้หนี้ หรือ คลินิกแก้หนี้ by SAM มีข้อดีสำหรับคนมีหนี้เสียสะสมและไม่สามารถจัดการกับปัญหาหนี้สินได้ โดยประโยชน์ของคลินิกแก้หนี้นั้น มีทั้งหมด 2 ข้อหลัก ดังนี้
 1. เจรจากับเจ้าหนี้และลูกหนี้ : คลินิกแก้หนี้ by SAM เป็นผู้ช่วยสำคัญในการเจรจาประนีประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้กู้ และเจ้าหนี้อย่างธนาคาร ให้สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาทางด้านการเคลียร์หนี้ได้ ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าเจรจาโดยตรงกับธนาคารเอง ใครที่อยากได้รับคำปรึกษาและปรับโครงสร้างหนี้ คลินิกแก้หนี้ ช่วยคุณได้แน่นอน
 2. ยืดเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น : นอกจากจะช่วยจัดการกับปัญหาและเจรจากับเจ้าหนี้แล้ว คลินิกแก้หนี้ by SAM ยังช่วยยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้นานขึ้น รวมถึงลูกหนี้จะได้รับข้อเสนอสำหรับการผ่อนขั้นต่ำในแต่ละเดือน ช่วยให้ลูกหนี้มีเวลานานขึ้น และสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คลินิกแก้หนี้ by SAM จะช่วยยืดอายุการชำระหนี้ได้นานถึง 10 เดือน ใครไม่อยากชำระหนี้ระยะสั้น ลองใช้คลินิกแก้หนี้ช่วยจัดการ

ขั้นตอนการสมัครคลินิกแก้หนี้ และเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เว็บไซต์ debtclinicbysam.com
 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่เว็บไซต์ https://www.debtclinicbysam.com/wp-content/uploads/2021/10/ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ.pdf
 3. เตรียมเอกสารสำคัญ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
  • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
  • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
  • จัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไทย ที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการคลินิกแก้หนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย

สมัครคลินิกแก้หนี้ ที่ไหนดี? สถาบันไหนเข้าร่วมโครงการบ้าง

รายชื่อสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารไอซีบีซี
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.

รายชื่อผู้ให้บริการทางการเงินแบบ Non-Bank

 • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด: ซัมมิท แคปปิตอล
 • บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน): จี แคปปิตอล
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด: บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
 • เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด: บัตรเทสโก้
 • บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด: เจ มันนี่
 • บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน): นครหลวง แคปปิตอล
 • บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด: บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
 • บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด: พรอมิส
 • บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด: สินเชื่อซิตี้คอร์ป
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน): เมืองไทย แคปปิตอล
 • บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน): แมคคาเล กรุ๊ป
 • บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน): ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน): บัตรอิออน
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด: กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน): เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
 • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน): เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
 • บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน): เอ มันนี่
 • บริษัท ไอทีทีพี จำกัด: สินเชื่อ ไอทีทีพี
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน): ยูเมะพลัส

รายชื่อสถาบันทางการของรัฐ

 • ธนาคารออมสิน

ช่องทางการชำระเงินสำหรับคลินิกแก้หนี้

ค่าธรรมเนียม

 • ลูกหนี้เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 10-35 บาท ขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร

หลักฐานการชำระเงิน

 • ติดต่อรับใบรับเงินชั่วคราวจาก บสส.
 • ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้

รับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

 • แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay – in)
 • บัตรชำระเงิน (Payment Card)

ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การสมัครคลินิกแก้หนี้ By SAM ไม่ใช่เรื่องยาก ทางที่ดี เราควรมีวินัยทางการเงิน เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสีย หรือค้างชำระในอนาคต สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ By SAM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ debtclinicbysam.com หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center 1443
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top