แต่รู้ไหมว่าประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประกันออมเงิน พร้อมสรุปข้อดีของการออมด้วยประกัน

ประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ

การมีอนาคตทางการเงินที่ดี มักมาจากการมีเงินเก็บ และเงินออมที่มาก ในปัจจุบันกระแสการออมเงิน และทำประกันชีวิต ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนสำรองในยามฉุกเฉินได้ แต่รู้ไหมว่าประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประกันออมเงิน พร้อมสรุปข้อดีของการออมด้วยประกัน เพื่อให้คนที่ต้องการวางแผนการเงิน ทำความเข้าใจ และปรับแผนการเงินให้ดีขึ้น

ประกันออมเงิน คืออะไร มีข้อดียังไง ใครควรซื้อ

ประกันออมเงิน (Endowment Insurance) คือ สัญญาการประกันภัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการบริหารเงินออม โดยผู้เอาประกันเงินออมจะสามารถเลือกระยะการชำระเบี้ยประกันได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยข้อดีของการออมเงิน มีดังต่อไปนี้
 • ให้ความคุ้มครองชีวิต : หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันจะจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
 • ช่วยออมเงิน : ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งเงินเบี้ยประกันส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุนเพื่อสะสมเงินออม
 • ได้ผลตอบแทนสูง : เงินออมที่สะสมไว้จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • นำไปลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
นอกจากนี้ ประกันออมเงินยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองชีวิต ให้กับตนเองและครอบครัว ต้องการออมเงินสำหรับการวางแผนในอนาคต และได้ผลตอบแทนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกด้วย เรียกได้มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว

ประกันออมเงิน vs ประกันชีวิต ต่างกันยังไง?

วัตถุประสงค์

 • ออมเงินมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะสมเงินออมเพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือเพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร เป็นต้น
 • ประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันและครอบครัวในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร

รูปแบบการออมเงิน

 • ออมเงินมีรูปแบบหลากหลาย เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ กองทุนรวม หุ้น เป็นต้น
 • ประกันชีวิตมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพ ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เป็นต้น

เงื่อนไข

 • ออมเงินไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในการถอนเงิน แต่อาจได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหากถอนเงินก่อนกำหนด
 • ประกันชีวิตมีเงื่อนไขในการถอนเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของประกันชีวิต เช่น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถถอนเงินได้บางส่วนก่อนครบกำหนดสัญญา แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน

ความเสี่ยง

 • ออมเงินมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเงินต้นจะได้รับการคุ้มครองจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • ประกันชีวิตมีความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากเงินออมส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินต้น

ค่าใช้จ่าย

 • ออมเงินมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เช่น ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมถอนเงิน
 • ประกันชีวิตมีค่าใช้จ่ายหลายประเภท เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน เป็นต้น

ความคุ้มค่า

 • ออมเงินมีความคุ้มค่าหากต้องการสะสมเงินออมเพื่อใช้ในอนาคต
 • ประกันชีวิตมีความคุ้มค่าหากต้องการให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว

สรุป 6 ข้อดีของ ประกันออมเงิน

ประกันออมเงิน คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการบริหารเงินออม โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งเงินคืนนี้อาจเกิดจากการสะสมของเบี้ยประกัน หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินประกันก็ได้ โดยประกันออมเงินมีข้อดีหลายอย่าง
 • ให้ความคุ้มครองชีวิต
  ประกันออมเงินให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกัน ซึ่งหากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างระยะเวลาเอาประกัน ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินประกันตามกรมธรรม์ ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวของผู้เอาประกันมีรายได้มาทดแทน
 • มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ
  ประกันออมเงินช่วยให้ผู้เอาประกันมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันและจำนวนเงินเอาประกันได้ตามความต้องการ
 • ลดหย่อนภาษีได้
  เบี้ยประกันออมเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีเงินก้อนไว้ใช้ฉุกเฉิน
  ประกันออมเงินช่วยให้ผู้เอาประกันมีเงินก้อนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน อุบัติเหตุ มะเร็งและโรคร้ายแรงอื่น ๆ เป็นต้น ช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้น
 • เพิ่มความคุ้มครองชีวิตให้กับสินเชื่อ
  ประกันออมเงินสามารถนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น หากใครอยากเพิ่มความคุ้มครองชีวิตให้กับสินเชื่อ ลองประกันออมเงินดูก่อนได้
 • บริหารเงินออมแบบมืออาชีพ
  บริษัทประกันจะเป็นผู้บริหารเงินประกันของผู้เอาประกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เราจึงควรมองหาบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ และจัดการเงินได้แบบมืออาชีพ

ซื้อประกันออมเงิน พิจารณาเงื่อนไขไหนบ้าง

ก่อนซื้อประกันออมเงิน ผู้เอาประกันควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ระยะเวลาเอาประกันจำนวน, เงินเอาประกัน, ผลตอบแทนจากการลงทุน, เบี้ยประกัน, เงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นต้น รวมถึงศึกษาการลงทุนและอย่านำเงินเย็บหรือเงินมาลงทุนทั้งหมด แต่ให้ทะยอยทำทุกเดือนและศึกษาให้เข้าใจ รวมถึงประเมินความเสี่ยงของตัวเอง จะช่วยลดการเกิดปัญาจัดการเงินผิดพลาดในอนาคตได้
หวังว่าบทความนี้ ให้ประโยชน์แก่ทุกคนที่อยากลงทุนไม่มากก็น้อย ก่อนการลงทุนทุกครั้ง อย่าลืมเลือกความเสี่ยง และดูว่าประกันออมเงินแบบไหน เหมาะสมกับเรามากที่สุด เพื่อให้เราได้รับการคุ้มครอง และสามารถใช้จ่ายได้อย่างสบาย
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top