ไม่มีประสบการณ์ เงินลงทุนยังไม่เยอะ ทำยังไงดี ไม่ยากเลย พี่ทุยจะมาบอกรูปแบบการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ของหลายๆคนได้ คือ กองทุน ETF

กลยุทธ์ลงทุน กองทุน ETF สำหรับมือใหม่

อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลา ไม่มีประสบการณ์ เงินลงทุนยังไม่เยอะ ทำยังไงดี ไม่ยากเลย เราจะมาบอกรูปแบบการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ของหลายๆคนได้ คือ กองทุน ETF กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) เป็นกองที่จะลงทุนอ้างอิงไปกับดัชนีต่างๆ ดังนั้นผลตอบแทนจะใกล้เคียงไปกับตลาดหรือดัชนีประเภทนั้นๆ เหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้น้อย หรือเป็นการลงทุนแบบเชิงรับ กองทุน ETF มีให้เลือกลงทุนหลายรูปแบบ ทั้ง กองทุนที่อิงกับดัชนี SET50, กองทุนที่อิงกับหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนที่อิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศ, และกองทุนที่อิงกับทองคำ ตราสารหนี้ เป็นต้น
กองทุน ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ากองทุนรวม
กลยุทธ์หนึ่งคือ สามารถใช้ ETF เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง ทำให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายโดยใช้เงินน้อยและไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัว พร้อมทั้งอธิบายผลตอบแทนของการลงทุนใน ETF คืออะไร และความเสี่ยงของ ETF เปรียบกับกับกองทุนรวมทั่วไป และยกตัวอย่างกองทุน ETF ในไทยที่มีอยู่ในกระดานหุ้น แต่ ETF ข้อดีข้อเสีย ขอเป็นตารางเทียบ Passive fund มาลงด้วยครับ

มือใหม่อยากลงทุน กองทุน ETF แต่ไม่มีเวลาดู ไม่มีประสบการณ์ ทำยังไงดี ?

นักลงทุนมือใหม่หลายคน อาจยังไม่รู้จักว่า มีเครื่องมือการลงทุนที่เรียกว่า กองทุน ETF ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ล้อไปกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย และคาดหวังผลตอบแทนพอๆ กับตลาด หรือเป็นนักลงทุนประเภทเชิงรับ (passive investor)
ก่อนอื่นเรา ขออธิบายเพื่อทำความเข้าใจกันก่อน ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

จุดเด่นของการลงทุนในกองทุน ETF

นักลงทุนสามารถใช้ ETF เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทำให้มีการลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยใช้เงินทุนจำนวนไม่เยอะ และไม่ต้องเหนื่อยไปวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัว มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง และมีโอกาสรับเงินปันผลด้วย
ETF เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยสะดวก เพราะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำหน้าที่ส่งคำสั่งเสนอซื้อเสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อต้องการโดยเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (iNAV = Indicative Net Asset Value) ที่แสดงควบคู่กันระหว่างเวลาซื้อขาย

ลงทุนในกองทุน ETF มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

โดยในปัจจุบันมี ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
  • Equity ETF/ Index ETF : มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ เช่น ESET50 กับ TDEX ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50
  • Sector ETF : มุ่งสร้างผลตอบแทน ENGY & ENY ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Energy & Utilities หรือมุ่งเน้นลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หรือกองทุน EBANK ที่มุ่งเน้นลงทุนอิงกับหมวดธุรกิจธนาคาร เป็นต้น
  • Foreign ETF : มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นต่างประเทศหรือกลุ่มหุ้นต่างประเทศ เช่น CHINA ลงทุนในกองทุน W.I.S.E CSI300 China Tracker ETF ที่สร้างผลตอบแทนอ้างอิง CSI300 ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นในประเทศจีน เป็นต้น
  • Gold ETF : มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาทองคำ เช่น GLD ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust หรือ TGOLDETF ที่สร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคำ เป็นต้น
  • Bond ETF : มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาตราสารหนี้ เช่น ABFTH ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกัน รัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
จะเห็นได้ว่า ETF เป็นกองทุนทางเลือกอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจะบริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง (Passive Fund) ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้น นักลงทุนจึงสามารถตรวจสอบนโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงาน และการถือครองหลักทรัพย์ได้ตลอดเวลา หรือพูดง่ายๆ ว่าสามารถดูข้อมูลราคาหุ้นได้แบบ Real Time
กองทุน ETF มีกองทุนหลายรูปแบบให้นักลงทุนเลือกทั้งที่อ้างอิงอยู่ในดัชนีตลาดหุ้นไทย หรืออ้างอิงอยู่กับดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้ ยังรวมไปถึงทองคำ และอื่นๆ ซึ่งถ้าเป็นประเภทสินทรัพย์เหล่านี้ เวลาไปลงทุนเอง จะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และต้นทุนทางการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับนักลงทุน

กองทุน ETF ให้ผลตอบแทนยังไงบ้าง ?

ผู้ถือกองทุน ETF ได้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม ผลตอบแทนมี 2 ลักษณะ ดังนี้
กำไรจากส่วนต่างของราคา (capital gain) ที่ผู้ลงทุนได้รับเมื่อซื้อหน่วย ETF ในราคาต่ำแล้วขายได้ในราคาสูงกว่าหรือส่วนต่างราคาของกองทุน ETF สำหรับ ETF ที่มีนโยบายลงทุนในกลุ่มหุ้น ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล (dividend) เมื่อผู้จัดการกองทุนจัดสรรเงินปันผลที่กองทุน ETF ได้มาจากเงินปันผลของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงจะเหมือนกับการลงทุนตราสารทุนทั่วไป

ความเสี่ยงของกองทุน ETF มีมั้ย ?

การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการลงทุน ETF ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน แต่ปกติความเสี่ยงมักจะต่ำกว่า เนื่องจากเป็นการลงทุนเชิงรับ (passive fund) โดยอาจสรุปความเสี่ยงของการลงทุนใน ETF ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากราคาของหลักทรัพย์ที่ ETF ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ ETF เปลี่ยนแปลงไป หรือกองทุน ETF มีมูลค่าลดลงไปตามสินทรัพย์อ้างอิง
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของ ETF มีความผันผวนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ คือ จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับสินทรัพย์ที่ ETF อ้างอิง ซึ่งค่าความผันผวนของผลตอบแทนกองทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง เรียกว่า Tracking error
ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของ ETF ที่มาจากความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน
กรณีของการลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงสินทรัพย์ในต่างประเทศ ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป

กองทุน ETF เหมาะกับใคร ?

การลงทุนกองทุนประเภท ETF ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Allocation) เพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากได้ยิ่งขึ้น ดังนั้น ETF ถือได้ว่าเหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภท
โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ยังไม่มีเวลา ยังไม่มีประสบการณ์ลงทุนมากพอ มือใหม่สามารถใช้กองทุน ETF เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนได้ เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก และมีกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยจะล้อไปตามผลตอบแทนดัชนีต่าง ๆ
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว สามารถเลือกลงทุนใน ETF ได้เช่นกัน โดยอาจเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อรอรับเงินปันผลในอนาคตได้เช่นกัน ไม่ต้องมากังวลเวลาหุ้นจะขึ้นหรือจะลง หรือแตกตื่นเวลาช่วงที่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบต่อหุ้นหรือบริษัทนั้น ๆ
เราว่าในปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนนั้นมีหลากหลาย มาเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบหากเพื่อนๆ กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน โดยใช้เงินลงทุนน้อย ETF คือตัวเลือกที่น่าสนใจ หากเลือกได้แล้วก็เริ่มต้นลงทุนกันได้เลย แต่เราขอเตือนไว้เสมอว่า การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง อย่าลืมว่าทุกครั้งก่อน เราควรศึกษาและทำความเข้าใจการลงทุนให้ดีก่อนทุกครั้ง
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top