การกู้เงินออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพรายย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน อาจเป็นค้าขายอิสระ นักแสดงบนเครื่องบิน หรือผู้ค้าออนไลน์

ใครๆก็สามารถ กู้เงินออนไลน์ ได้จริงไหม

การกู้เงินออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพรายย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน อาจเป็นค้าขายอิสระ นักแสดงบนเครื่องบิน หรือผู้ค้าออนไลน์ เนื่องจากสถาบันการเงินมักปฏิเสธให้สินเชื่อเหล่านี้เนื่องจากขาดหลักฐานเกี่ยวกับรายได้หรือประกันภัย ดังนั้นการกู้เงินออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขอสินเชื่อที่ไม่ต้องพบหน้ากับเจ้าหน้าที่เหมือนในวิธีการกู้ยืมเงินเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาในปัจจุบัน ผู้ให้สินเชื่อมีฐานข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการใช้ข้อมูลการใช้งานและธุรกรรมออนไลน์ สลิปเงินเดือน รายได้ การค้ำประกันเครดิต และสถานะเครดิตบูโร เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ใช้แทนเอกสารประกอบในการกู้เงินแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ดังนั้น แหล่งเงินกู้ออนไลน์เป็นโอกาสใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มคนตัวเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้โดยใช้เทคโนโลยี

การกู้เงินออนไลน์ คืออะไร

สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มทำให้มีการลดจำนวนการจ้างงานหรือการลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศล่มสลายลง ผู้คนที่ต้องการสินเชื่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นทางการได้ จึงหันมาพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นมากขึ้น ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินรวมถึงกลุ่ม non-bank เข้ามาให้บริการสินเชื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดจำนวนหนี้นอกระบบด้วย การกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือคนตัวเล็กที่ไม่มีรายได้ประจำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คนไทยมีการบริหารการเงินที่ยั่งยืนและหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ

กู้เงินออนไลน์ มีกี่ประเภท

เพื่อนๆ จะเห็นว่าวิธีการกู้เงินออนไลน์ ทุกขั้นตอนจะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่เป็นขั้นตอนการสมัคร การส่งเอกสาร รวมไปถึงการแจ้งผลการอนุมัติแบบอัตโนมัติ เพื่อนๆ ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาหรือไปยื่นเรื่องที่ไหนเลยก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และหากเพื่อนๆ อยากเข้าใจเรื่องแหล่งเงินกู้มากขึ้น เรามาดูกันว่า ยืมเงินออนไลน์แบ่งได้เป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร แล้วประเภทไหนที่เพื่อนๆ กำลังมองหาอยู่  

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)

เพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร แล้วมันต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาที่เพื่อนๆ เคยขอกู้มาไหม เดี๋ยวฟินนี่จะมาขออธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ ว่า จริงๆ แล้ววัตถุประสงค์ในการกู้คือ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการจับจ่ายใช้สอยเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะนำเทคโนโลยีและข้อมูลที่เรียกว่า “ข้อมูลทางเลือก” (alternative data) มาใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดในการดำเนินการ
เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการเบิกเงินและการชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝากบนช่องทางออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีการขอความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือไปถึงความมั่นคงของระบบไอทีของผู้ให้บริการทั้งหมด รวมถึงการติดตามผลประกอบการของผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอ ทำให้เพื่อนๆ มั่นใจและไว้ใจได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นทางเลือกที่ให้คนตัวเล็กได้เข้าถึงแหล่งกู้เงินที่ถูกกฏหมายได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย 

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending)

ในปัจจุบัน เมื่อการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่คนใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน จึงได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่า ทำไมเราไม่พาคนที่ต้องการปล่อยกู้กับคนที่ต้องการกู้เงินมาเจอกันโดยผ่านตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ดังนั้น P2P lending หรือสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนค่าดำเนินการถูกลง ผู้ขอกู้เงินจึงเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำลงกว่าเดิม ซึ่งก็เหมือนกับการสินเชื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน คือ เน้นให้คนทั่วไปและคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องหันไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามาก
นอกจากนี้ P2P lending ยังส่งเสริมให้ผู้ให้กู้ได้มีรูปแบบการลงทุนใหม่ๆ ที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเดิมๆ โดยผู้ให้กู้สามารถเลือกและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ในแง่ความปลอดภัยของผู้กู้และผู้ให้กู้เองนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามากำกับและกำหนดหลักเกณฑ์ของแพลตฟอร์มปล่อย สินเชื่อออนไลน์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย คุ้มครองผู้ใช้บริการ มีการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรฐานการให้บริการ และยังเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างครบถ้วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความเสี่ยงต่อผู้ให้กู้อยู่บ้าง เช่น มีความเป็นได้ที่ผู้กู้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามนัดและการปล่อยกู้ระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่ใช่การฝากเงินจึงไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และไม่มีหลักประกันว่าผู้กู้จะสามารถคืนชำระหนี้ได้ตามสัญญา  

วิธีการขอกู้ ยืมเงินออนไลน์

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการกู้เงินหรือยืมเงินออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งแต่ละเจ้าก็มีวิธีการขออนุมัติคล้ายๆ กัน อาจจะมีต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น ระยะเวลาในการอนุมัติ ฐานเงินเดือนของผู้กู้ วงเงินในการกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถขอกู้ได้ง่ายและได้จริง เนื่องจากกระบวนขอกู้เงินนั้นสามารถทำได้ผ่านมือถือทั้งหมด และหากเมื่อเทียบกับในอดีตต้องบอกว่าวิธีการและเงื่อนไขการอนุมัตินั้นง่ายและสะดวกกว่าเดิมเยอะ เพียงแค่กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเท่านั้น ก็สามารถรอผลการอนุมัติได้ทันที   

ให้บริการผ่านช่องทางไหนบ้าง

มาถึงตอนนี้เพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะใช้บริการยืมเงิน กู้เงินด่วนผ่านมือถือได้ที่ไหนและทำอย่างไร ฟินนี่จะขอสรุปให้เพื่อนๆ ฟังว่า ช่องทางบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถกู้ได้ผ่าน 2 ช่องทางหลักๆ ด้วยกันได้แก่ ช่องทางแรกคือกู้เงินผ่านแอปเงินกู้ ซึ่งสามารถโหลดแอปที่ให้บริการต่างๆ ได้ผ่านแอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์ ลงทะเบียน และขอกู้เงินผ่านในแอปได้เลย ส่วนช่องทางที่สองคือการกู้เงินผ่านเว็บเงินกู้ ที่สามารถเข้าผ่านเว็บบราวเซอร์ กรอกลงทะเบียน และสมัครสินเชื่อได้ทันทีเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยปัจจุบันมีแอปเถื่อนและเว็บกู้เงินนอกระบบเข้ามาปะปนเป็นจำนวนมาก เพื่อนๆ ควรต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งวิธีการตรวจสอบทำอย่างไร แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแอปกู้เงินหรือเว็บกู้เงินที่เราจะสมัครไม่หลอกลวง

สรุปข้อดี-ข้อเสีย กู้เงินออนไลน์ รู้ไว้ก่อนตัดสินใจ

บ่อยครั้งเมื่อที่เราเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ แล้วเราจะแก้ไขยังไงดี การกู้เงินมักจะเป็นทางออกแรกเสมอ ยิ่งในปัจจุบันนี้การกู้เงินออนไลน์มีให้เห็นเกลื่อนไม่ว่าจากทั้งสื่อโฆษณา หรือ ค้นหาใน Google ไปก็เจอผู้ให้บริการให้เลือกมากมาย ฟินนี่จะมาแยกข้อดีและข้อเสียว่ามีอะไรบ้าง ให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครกู้เงิน

ข้อดี

1. สะดวกสบาย ครบจบในมือถือ:
การกู้เงินออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากวุ่นวาย ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร หรือเสียเวลาไปสาขาไหนเลย แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถดำเนินการได้ เพราะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันกู้เงินบางราย ยังให้เข้าถึงตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อได้จากที่ไหนก็ได้ และไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาดำเนินการ ที่สำคัญ เดือดร้อนหรือฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็สามารถกดสมัครและกู้ยืมได้เลย ซึ่งต่างจากการกู้เงินปกติที่จำเป็นต้องไปดำเนินการที่ธนาคารหรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ซึ่งใช้เวลากว่าจะได้รับอนุมัติ
2. รู้ผลไว:
เนื่องจากผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์ใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ดังนั้น ขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติมักจะเร็วกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการธนาคารแบบดั้งเดิม ทำให้ตอบโจทย์คนทำมาหากินที่ต้องการเงินไปหมุนด่วน เพราะไม่ต้องรออนุมัตินาน
3.มีทางเลือกให้หลากหลาย:
แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมออนไลน์มักนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ทำให้ผู้กู้สามารถเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้มากที่สุด โดยปกติอย่างที่เรารู้กันว่า เหตุผลและข้อจำกัดในการกู้แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การเลือกสินเชื่อและนโยบายข้อกำหนดที่เหมาะกับตัวเองจะช่วยให้ผู้กู้สามารถจัดการกับเงินกู้ของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ใครๆ ก็มีสิทธิ์ขอกู้ได้:
เราไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากการกู้เงินออนไลน์ ผู้ให้บริการใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยินยอมให้เข้าถึงเท่านั้น รวมถึงแพลตฟอร์มกู้ยืมออนไลน์อาจเสนอสินเชื่อให้กับผู้กู้ที่ธนาคารแบบดั้งเดิมไม่รองรับ เช่น ผู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่าก็สามารถสมัครได้ ทำให้หมดห่วงเรื่องข้อจำกัดการขอกู้แบบเก่าไปได้เลย
5. ไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายจากหนี้นอกระบบ:
ผู้ให้บริการยืมเงินออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจากธปท. มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงเก็บดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และมีทางเลือกการจ่ายให้ผู้กู้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมออนไลน์มักจะให้ข้อมูลล่วงหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ย ทำให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ข้อเสีย

1. เงินกู้เถื่อนนอกระบบแอบแฝง:
อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า พวกเจ้าหนี้เถื่อนนอกระบบหลายเจ้าได้ปรับตัวมาหากินกับช่องทางนี้โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อและหลอกล่อให้เราสมัคร ที่เห็นบ่อยครั้งในช่วงนี้คือ มาในรูปแบบให้โหลดแอปพลิเคชัน ซึ่งจริงๆ แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ทำแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายตามที่ได้โฆษณากล่าวอ้าง แต่เป็นแอปเถื่อนที่เอาไว้หลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวของเรา และนำไปสู่การดูดเอาเงินจากบัญชีของเราโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย เพื่อนๆ อย่าโหลดแอปที่ไม่ได้อยู่ในแอปสโตร์ หรือ กูเกิ้ลเพลย์ รวมถึงอย่ากดลิงก์จากคนแปลกหน้าเด็ดขาด เพราะเป็นไปได้ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงมาหลอกเอาข้อมูลเรา
2. มิจฉาชีพหลอกโอนเงิน:
ข้อนี้เป็นข้อที่ฟินนี่อยากเน้นย้ำมากๆ เพราะมีคนโดนหลอกเยอะมากจริงๆ โดยพวกกลุ่มมิจฉาชีพจะปลอมแปลงและแอบอ้างชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ดูน่าเชื่อถือและมีอยู่แล้ว ในบางครั้งจะหลอกล่อให้เราสมัคร โดยจะให้เราโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครไปก่อนแล้วชิ่งหนี หรือบางครั้งก็จะเปลี่ยนคำที่ใช้เป็นขอเงินค่าประกัน หรือค่าผ่านทางก่อน และจะใช้เหตุผลสารพัดเพื่อให้เรารีบโอนเงินให้ ฟินนี่เลยอยากย้ำเพื่อนๆ ว่าเราต้องตรวจสอบให้ดี เพราะเงินกู้ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายจะไม่มีการให้ลูกค้าโอนเงินไปก่อนแน่นอน คาถา โอนก่อน = โกง ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยน้า

สนใจอ่านบทความหรือข่าวสารการเงินเพิ่มเติมได้ที่ boarddung.com

Scroll to Top