หากคุณฝากเงินหรือออมเงินกับธนาคารมานานแล้ว คุณอาจสงสัยว่าดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นมาจากที่ไหนและมีการคำนวณเป็นแบบใด เนื่องจากวิธีการคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร

หากคุณฝากเงินหรือออมเงินกับธนาคารมานานแล้ว คุณอาจสงสัยว่าดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นมาจากที่ไหนและมีการคำนวณเป็นแบบใด เนื่องจากวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากมีขั้นตอนที่ซับซ้อนสำหรับคนทั่วไป และเงินฝากส่วนใหญ่ มักใช้วิธีการทบต้นคิดดอกเบี้ย ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าต้องคำนวณอย่างไร ดังนั้นในวันนี้เราจะมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นมาฝากกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อครบกำหนดการฝากเงิน คุณจะมีเงินสะสมทั้งหมดเท่าไหร่กัน

ดอกเบี้ยทบต้น คืออะไร?

การคิดดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) คือการคำนวณดอกเบี้ยที่ได้รับโดยใช้เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยจากงวดก่อนหน้า ทำให้ดอกเบี้ยในงวดถัดไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนเงินต้นที่สูงขึ้น

การออมเงินดอกเบี้ยทบต้น มีประโยชน์อย่างไร?

การออมเงินดอกเบี้ยทบต้นได้รับความนิยมจากชาวไทยอย่างมาก เพราะสามารถสร้างทุนและเพิ่มรายได้ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการทบต้น คือการฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเก็บเงินไว้ในบัญชีนั้นเป็นเวลานานเท่าใดก็ได้ และจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด โดยดอกเบี้ยทบต้นนั้นจะคำนวณตามยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี ยิ่งยอดเงินมากขึ้นเท่าไหร่ จะได้รับดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
การออมเงินด้วยการทบต้นมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนการเงินของบุคคล เนื่องจากเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในตลาดทุน และสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสูงกว่าการออมเงินด้วยการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ปกติ อีกทั้งยังมีประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากอาจได้รับยกเว้นภาษีหรือการยกเว้นภาษีบางส่วนสำหรับดอกเบี้ยทบต้น อย่างไรก็ตามการออมเงินด้วยการทบต้น คุณควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนดไว้ด้วย

ข้อดีของดอกเบี้ยทบต้น
– ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและเสถียร
– เป็นแหล่งรายได้แบบ Passive Income ที่สามารถได้รับอย่างต่อเนื่อง
– มีประโยชน์ที่สูงกว่าการเก็บเงินไว้โดยไม่นำไปลงทุนใดๆ
– เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มผลตอบแทนอย่างเชื่อถือได้

ข้อเสียของดอกเบี้ยทบต้น
– ต้องใช้เวลาและรอนานกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
– ต้องมีเงินทุนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อลงทุนในระบบดอกเบี้ยทบต้น
– ต้องมีวินัยสูงในการเก็บเงินและลงทุนเพื่อให้ระบบดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สภาพคล่องต่ำ เนื่องจากไม่สามารถถอนเงินต้นและผลตอบแทนออกมาใช้ได้ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด

การลงทุนดอกเบี้ยทบต้นดีอย่างไร?

การลงทุนดอกเบี้ยทบต้นเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนต้นและดอกเบี้ยนั้นจะนำไปทบกับเงินลงทุนต้น เพื่อที่จะได้รับเงินทุนก้อนใหญ่ในอนาคต ระบบดอกเบี้ยทบต้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำมาลงทุนได้ในหลายประเภทของทรัพย์สิน เช่น เงินฝากธนาคาร หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม โดยทุกครั้งที่ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน ดอกเบี้ยเหล่านั้นถูกนำมาเพิ่มค่าเงินลงทุนต้น เพื่อที่จะสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นได้
ระบบดอกเบี้ยทบต้นเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมทรัพย์สิน โดยสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในระยะยาวได้ นอกจากนี้การลงทุนในระบบดอกเบี้ยทบต้นยังช่วยให้มีเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกด้วย

ดอกเบี้ยทบต้นกับดอกเบี้ยไม่ทบต้นต่างกันอย่างไร?

เราเชื่อว่าคงมีหลายคนที่สงสัยว่าระหว่างดอกเบี้ยทบต้นกับดอกเบี้ยไม่ทบต้นมีความแตกต่างกันอย่างไร? โดยในหัวข้อนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกัน ดอกเบี้ยทบต้น คือการเพิ่มกระแสดอกเบี้ยลงในยอดเงินหรือเงินต้นที่ถูกกำหนดไว้เริ่มต้น การทบต้นจะช่วยให้ยอดเงินหรือเงินต้นเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีการชำระเงินต้นเข้ามา จำนวนเงินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการกำหนดไว้
ซึ่งจะส่งผลให้ยอดเงินหรือเงินต้นเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในแผนการผ่อนชำระหนี้ การทบต้นสามารถช่วยให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการเงินและการควบคุมการเงินส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
ในขณะที่ดอกเบี้ยไม่ทบต้น คือการไม่เพิ่มยอดดอกเบี้ยลงในเงินต้นหรือยอดเงินที่ถูกกำหนดไว้เริ่มต้นของสินเชื่อหรือการกู้ยืม นั่นหมายความว่าในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนเงินดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยจะไม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ยอดเงินหรือเงินต้นที่กำหนดไว้ โดยผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นเท่านั้นในแต่ละรอบการชำระหนี้ การไม่ทบต้นจะทำให้ยอดหนี้คงเดิมตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระและไม่มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้น

วิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นจะใช้การรวมดอกเบี้ยที่ได้รับในงวดนั้นกับเงินต้นเดิม แล้วนำมาใช้เป็นเงินต้นใหม่เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยสำหรับงวดถัดไป โดยสูตรคำนวณการคิดดอกเบี้ยทบต้นจะเป็นดังนี้
เงินรวมดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย = เงินต้น x (1 + อัตราดอกเบี้ย%) ยกกำลังจำนวนงวด
เมื่อเรารู้ความสำคัญของการคิดดอกเบี้ยทบต้น เราจะต้องวางแผนการเงินให้มีเงินเหลือ และนำเงินเหลือนั้นไป “ลงทุน” เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน และทำให้เงินของเราเติบโตเพื่อรักษาความมั่นคงในอนาคต

วิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นเงินฝาก

หากเราสมมติว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยปีละ 5% และเราฝากเงิน 1,000 บาท ครบ 1 ปี เราจะได้รับดอกเบี้ย 50 บาท และหากไม่มีการถอนดอกเบี้ย เงินดอกเบี้ย 50 บาทที่ได้รับมา ก็จะรวมกับเงินต้นกลายเป็น 1,050 บาท เพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยในปีถัดไป เมื่อครบ 2 ปี เราจะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 52.50 บาท โดยใช้การคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 5% ของเงิน 1,050 บาท
จากตัวอย่างนี้ เราสามารถเห็นได้ว่า ในปีที่ 2 ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีแรก 2.50 บาท ดังนั้นถ้าเราฝากเงินหลาย ๆ ปี หรือฝากเงินในจำนวนที่มากขึ้น เงินออมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง
เช่น เราฝากเงิน 100,000 บาท 18 เดือน และธนาคารคิดดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในอัตรา 2% ต่อปี และมีการคิดดอกเบี้ยในทุก ๆ 6 เดือน ดังนั้น 1 ปี จะมี 2 งวด อัตราดอกเบี้ยต่องวดจึงเท่ากับ 2 ÷ 2 = 1% ต่องวด หลังจากนั้นจะคำนวณด้วยสูตร
100,000 x (1 + 1%) ยกกำลัง 3 = 103,030.10
โดยเมื่อครบ 18 เดือน จะมีเงินทั้งหมด 103,030.10 บาท
หมายเหตุ: เงินจำนวนนี้ยังไม่รวมกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาเป็นสิ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นยิ่งเติบโตยิ่งขึ้น แค่คุณฝากเงินไว้ในบัญชีและไม่ถอนออกมาใช้ เงินของคุณก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น อีกทั้งหลักการดอกเบี้ยทบต้นยังเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถช่วยให้เงินของคุณงอกเงยและมั่นคง
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top