ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ หรือ เงินกู้นอกระบบ ที่เรากำลังจะพูดถึงประเด็น หากไม่อยากติดกับดักวงจร หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง

หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง แก้ยังไงดี

ปัจจุบัน ปัญหาหนักใจของหลายคน นั่นก็คือ การเป็นหนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังกันมายาวนานในสังคมไทย จากข้อมูลสถิติของหนี้คนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นแสดงให้เห็นถึงการที่คนไทยยังติดกับดักวงจรการเป็นหนี้แบบไม่สิ้นสุด ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ หรือ เงินกู้นอกระบบ ที่เรากำลังจะพูดถึงประเด็น หากไม่อยากติดกับดักวงจร หนี้นอกระบบ หนี้ดอกเบี้ยสูง แก้ยังไงดี?

หนี้นอกระบบ หรือเงินกู้นอกระบบ คืออะไร

เงินกู้นอกระบบ คือ เงินที่ให้กู้ยืมแบบนอกระบบของสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง หรือเป็นระบบการกู้เงินแบบกฎหมายไม่คุ้มครองการ กู้เงิน เงินที่ได้มาก็จะถือเป็นหนี้นอกระบบ

ผลลัพธ์ของการกู้เงินนอกระบบ

การกู้เงินนอกระบบ นอกจากกฎหมายจะไม่คุ้มครองการกู้เงินนอกระบบแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ย่อมมี ความเสี่ยงสูง ดังนี้

ดอกเบี้ยสูงเกินจริง

ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนั้นสูงกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารหลายเท่าตัว เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และอาจสูงกว่า ซึ่งเงินกู้นอกระบบ อาจได้รับการชวนเชิญจนเกินจริง และ ได้รับอนุมัติง่าย แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีเครดิต คุณสมบัติไม่ตามเกณฑ์การอนุมัติ และที่สำคัญดอกเบี้ยสูงเกิน จริงไปมาก
ตัวอย่าง: กู้เงินนอกระบบ 20,000 บาท โดยมีระยะเวลาผ่อน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ย 30% ต่อเดือน วิธีการคำนวณดอกเบี้ยคือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อน (ปี) จากตัวอย่าง คือ 20,000 x (30% x 12) x 1 = 72,000 ดังนั้น ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี (คิดเป็น 3.6 เท่า ของเงินต้น)

ดอกเบี้ยทบต้นทบดอก

การเป็นหนี้นอกระบบ หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เต็มจำนวนในคราวเดียว ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยสูง มหาโหดแบบทบต้นทบดอก แม้จ่ายไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย เมื่อเวลาผ่านไป จากหนี้ จำนวนไม่มากจะกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด

กฎหมายไม่คุ้มครอง

สัญญาเงินกู้นอกระบบ ตรวจสอบไม่ได้ ไม่สามารถต่อรอง หรือร้องขอความคุ้มครองทางกฎหมายได้ เมื่อเป็นหนี้นอกระบบแล้วไม่สามารถใช้คืนได้ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อลูกหนี้ เช่น ทำให้อับอาย การข่มขู่ คุกคาม ทำลายทรัพย์สิน หรือทำร้ายร่างกาย ซึ่งกฎหมายไม่คุ้มครอง

วิธีแก้ไขหนี้นอกระบบ แก้ไขยังไงดี?

ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ หากคุณกำลังเป็นหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ หรือหนี้นอกระบบ เรามีคำแนะนำ เพื่อใช้จัดการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นตอน ดังนี้
 • รวบรวมหนี้เพื่อจัดระเบียบหนี้ทั้งหมด
  อันดับแรกเริ่มต้นจากการรวมหนี้สินทั้งหมด ว่ามีหนี้อะไร ยอดหนี้เท่าไหร่ ชำระต่อเนื่อง หรือค้างชำระ มานานแค่ไหน เพื่อจัดระเบียบหนี้ เราต้องแยกว่าหนี้ในระบบ หรือหนี้นอกระบบ และควรจัดการหนี้ที่มี ดอกเบี้ยสูง และทำให้เกิดปัญหาทางการเงินของเราก่อนเป็นลำดับแรก
 • หยุดสร้างหนี้เพิ่ม และไม่ผิดนัดชำระหนี้
  หยุดการสร้างหนี้เพิ่ม จัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่ฟุ่มเฟือย และไม่สร้างหนี้ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาอีก และ พยายามชำระหนี้ให้ได้มากที่สุด ก็จะทำให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้น และไม่ควรผิดนัดชำระหนี้ ควรชำระหนี้ให้ ตรงตามกำหนด และครบถ้วน เพราะหากชำระล่าช้า อาจต้องเสียค่าปรับค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใน การติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติมอีกได้
 • วางแผนปิดหนี้ให้เร็วที่สุด
  ปิดหนี้ให้หมดเร็วที่สุดที่จะทำได้ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ วางแผนการเงินโดยการบริหารรายรับรายจ่าย ให้ดี ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย เริ่มมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม และวิธีรวมทรัพย์สินที่มีอยู่นำไปขายออก เพื่อรวบรวมเงินมาใช้หนี้ก่อนได้หากต้องชำระหนี้อย่างเร่งด่วน
 • มองหาเงินกู้ในระบบ
  การมองหาสินเชื่อธนาคาร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพราะธนาคารซึ่งมักจะมีสินเชื่อที่ตอบโจทย์ เงื่อนไขดี ๆ โดยคุณอาจไม่ทราบมาก่อน เพื่อเป็นช่องทางการกู้เงินในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาช่วยลดภาระหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยโหดแบบหนี้นอกระบบ
อยากบอกทุกคนที่เป็นหนี้ว่า การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่หากเราวางแผนบริหารจัดการเงิน และหนี้ได้ดี เราก็ยังสามารถมองหาทางออกเพื่อจัดการปัญหาหนี้ได้อย่างแน่นอน และควรวางแผนเรื่องการเงินด้วย วิธีการจดบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในอนาคต
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top